Menu Close

26-tosios Sausio 13-tosios metinės ir Laisvės gynėjų diena

1991 metais šią dieną įvykęs masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus, perimti jų kontrolę. Užimti objektų atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė.

Ginti Vilniaus televizijos bokšto, Radijo ir televizijos komiteto pastato, Parlamento rūmų susirinko iš visos Lietuvos  beginkliai žmonės, jie apsupo pastatus ir neleido pravažiuoti tankams. Lietuviai kovojo ne ginklu, o dainomis prie laužų. Tą dieną visi Lietuvos piliečiai buvo kaip  vieningas kumštis. Vienas kitam padėjo, lyg vienas kitą gerai pažinotų.

Šiandieną šią svarbią visai Lietuvai datą  paminėjo ir Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija. Visos klasės tylos minute pagerbė žuvusiuosius, gimnazijos languose Laisvės gynėjams atminti buvo uždegtos atminimo žvakutės. Visi pirmųjų  klasių gimnazistai  per pirmą pamoką susirinkome lauke  prie laužo, uždegėme kiekvienam gynėjui po žvakelę, juos pagerbdami  sugiedojome  himną. Dainavome dainas apie laisvę, kaip tą dieną darė  tūkstančiai susirinkusiųjų  ginti Parlamento ar Vilniaus televizijos bokšto. Visi esame dėkingi gynėjams už tai, jog dabar galime džiaugtis laisve.

                                                                                      Austėja Kubiliūtė

                                                                                     Simono Gaudėšiaus gimnazijos jaunoji žurnalistė

DSC_0913

 

Skip to content