Menu Close

Ateitininkų konferencija „Ką ateitininkai gali dėl Tėvynės Lietuvos šiandien?“

Spalio 27 d. mūsų gimnazijos Jono Pauliaus II ateitininkų kuopos atstovai dalyvavo Žemaitijos vietovės ateitininkų konferencijoje „Ką ateitininkai gali dėl Tėvynės Lietuvos šiandien?“ Telšiuose.
Konferencijoje dalyvavo ir AF generalinis sekretorius Ignas Kriaučiūnas, Guoda Kliučinskaitė su komanda iš MAS valdybos. Susitikimo metu išklausėme prof. dr. Valdo Rakučio pranešimą, kuriame ateitininkai įvardinami kaip aktyvios asmenybės, kūrusios Lietuvą sunkiausiais istoriniais momentais. Profesorius akcentavo, kad ir šiandien jų veikla yra svarbi dalyvaujant pilietinėje veikloje. Išgirdome emocingą ateitininko renginių vedėjo R. Žiogo pranešimą, kuris įkvėpė kuo daugiau dalyvauti veiklose ir susiformuoti charakterį, o tam padeda penki ateitininkų principai. Buvo pravesti mokymai kuopos globėjams ir jaunimo atstovams, išskirti prioritetai 2023-2024 metų darbui.
Buvo įdomu susipažinti su kitomis kuopomis ir jų veikla bei pristatyti savąją Jono Pauliaus II ateitininkų kuopą.
Ši konferencija buvo įdomi ir naudinga palaikant ryšį su kitomis kuopomis, išsikeliant bendrus prioritetus.

Jono Pauliaus II ateitininkų kuopos ateitininkė Austėja Pauliūtė

Skip to content