Menu Close

Baigiamieji debatai Vilniuje

Balandžio 18 d. gimnazistų komanda, dalyvaujanti edukaciniame projekte,, Pokalbiai apie emigraciją 3“, vyko į baigiamuosius debatus Vilniuje, M. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje. Kartu su kitomis šešiomis Tauragės apskrities gimnazijomis dalyvavome debatuose, kurių tema,, Emigracija- grėsmė valstybei?“ Debatus moderavo Europos Komisijos Atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius.
Mūsų gimnazijos atstovas , Ib klasės mokinys Arnas Šadbaras, palaikantis poziciją, kad emigracija nėra grėsmė valstybei, atkreipė dėmesį į tai, kad emigracijoje uždirbti pinigai ir įgyta patirtis grįžta į Lietuvą per paramą artimiesiems ir buvusių emigrantų čia kuriamus verslus, naujas darbo vietas. Savo kalbą Arnas baigė remdamasis interviu pavyzdžiais: ,, Interviu su emigrantais parodė, kad dauguma jų savo ateitį vis dėlto sieja su Lietuva. Užsidirbę pinigų, „pamatę pasaulio“, baigę mokslus arba nusivylę emigracija dažnai grįžta Lietuvon ir čia laimingai tęsia savo gyvenimą: statosi namus, perka butus, kuria savo gyvenimą gimtinėje. Puikus pavyzdys- prezidentas Valdas Adamkus , ilgą laiką gyvenęs emigracijoje JAV, grįžo į Lietuvą ir tapo prezidentu.“
Baigiantis debatams supratome, kad emigracija nėra nei gėris, nei blogis, tiesiog tokia realybė. Ir šiuo projektu nesiekta nei skatinti, nei stabdyti emigracijos, jo tikslas- supažindinti mokinius su įvairiomis galimybėmis.
Projekto metu , kuris prasidėjo lapkričio mėnesį, gimnazistai klausėsi Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotojų parengtų paskaitų apie lietuvių diasporos istoriją, kūrybinėse dirbtuvėse susipažino su sakytinės istorijos metodu, mokėsi daryti interviu ir gavo užduotį pakalbinti emigracijos ragavusius kraštiečius, iš kurių per sausio mėnesį paėmė interviu . Kovo mėnesį gimnazistai mokėsi debatų meno. O baigiamuosiuose debatuose turėjo galimybę įrodyti, ko išmoko šio projekto metu.
Po debatų gimnazistai žiūrėjo dokumentinį filmą,, Nenugalimas“ apie paskutinį partizanų vadą Adolfą Ramanauską- Vanagą. Filmą pristatė režisierė Agnė Zalanskaitė ir istorikė dr. Aistė Petrauskienė. Tai buvo puiki pilietiškumo pamoka visiems susirinkusiems.
Projektas baigėsi, moksleiviai patyrė gerų emocijų susitikimuose, įgijo naujos patirties.

Vida Rimkienė

Skip to content