Menu Close

Bendruomenės diskusija „Kaip mums sekasi?“

Sausio 22 dieną gimnazijoje vyko bendruomenės diskusija „Kaip mums sekasi? “. Diskusijoje dalyvavo mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai. Pirmiausia diskusijos dalyviai buvo pakviesti į aktų salę, kurioje gimnazijos direktorius Stasys Norbutas ir pavaduotoja Sonata Petrauskienė pristatė, kokiais būdais ir formomis siekiama įgyvendinti užsibrėžtus strateginius tikslus, kokie pokyčiai įvyko per pastaruosius 2 metus, kokios galimybės mokiniams yra gimnazijoje ir su kokiais iššūkiais susiduriame. Mūsų visų bendras tikslas – kiekvieno vaiko sėkmė, todėl visi diskusijos dalyviai buvo kviečiami pamąstyti, kaip galime to pasiekti. Siekiant produktyvios diskusijos, dalyviai išsiskirstė į atskiras grupes. Diskusijas moderavo gimnazijos direktorius Stasys Norbutas, mokytojai Tomas Vaitkūnas, Jolanta Šmitienė ir Rasutė Mažrimienė. Dviejose grupėse buvo gvildenamos temos : „Savijauta ir saugumas mokykloje“, „Įsitraukimas ir įsipareigojimas“, „Savivalda“, „Ugdymosi aplinkos“. Kitose dviejose grupėse diskusija vyko apie tai, kokia yra gera pamoka: pamokos forma, namų darbai, veikla pamokoje, vertinimas ir įsivertinimas.
Apibendrinant tartasi dėl to, ką turėtų daryti mokykla, mokytojai ir tėvai, kad gimnazija būtų patrauklesnė mokiniams, stiprėtų mokinių mokymosi motyvacija, įsitraukimas į ugdymo procesą.
Kuo didesnis bendradarbiavimas tarp mokytojų ir mokinių, tuo didesnė ir motyvacija. Svarbu būti tolerantiškiems : kalbėtis, išgirsti vieni kitus bei kuo mažiau kritikuoti . Siūlyta organizuoti tėvų dieną ir paskatinti tą klasę, kurios tėvų susirenka daugiausiai. Klasėms organizuoti žygius, ekskursijas kartu su tėvais. Diskusijose pastebėta, kad įdomiausios ir įsimintiniausios pamokos yra integruotos, išvažiuojamosios ir vedamos kitose erdvėse. Žinoma, jų turi būti su saiku. Siekiant praturtinti ugdymo turinį aktualiais mokiniams klausimais ir padėti ugdytis gyvenimui būtinas kompetencijas, į mokyklą būtina kviestis įdomius lektorius, organizuoti susitikimus su įdomiais žmonėmis, rodyti kino filmus. Namų darbai turėtų atitikti realias mokinių galimybes, neatimti laiko individualiam tobulėjimui bei saviugdai. Gera pamoka, anot renginio dalyvių, yra tada, kai geras mikroklimatas, viskas aišku, mokinys yra lyderis, taikomi individualaus, grupinio, darbo su kolega metodai. Mokiniai akcentavo, kad nori kuo dažniau sulaukti pagyrimų iš mokytojų, nes mokinį motyvuoja ne tik pažymiai. Mokinių savęs įsivertinimas yra svarbi pamokos dalis, todėl mokytojai turėtų nuolat skatinti tai daryti, kad mokiniai kritiškai žiūrėtų į savo mokymosi procesą.
Diskusijos dalyviai pastebėjo ir įvykusius pokyčius gimnazijoje: atsinaujinusi ir modernėjanti mokykla, naujos erdvės, kuriose yra stalo žaidimų, vykdoma daug projektų, mokytojai labiau stengiasi, yra geranoriški, daugiau integruotų ir kitose erdvėse vedamų pamokų, įdomios popietės su tėvais ir mokiniais.
Džiaugiamės produktyvia diskusija, nes tai žingsnis konstruktyvių sprendimų link. Laukiame kitų susitikimų su gimnazijos bendruomene.

Sonata Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content