Menu Close

Dailės istorijos pamoka Šilalės bažnyčioje

I b klasės gimnazistams spalio 24-ąją dailės pamoka vyko Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Dailės istorijos pamokos tema- gotikos stilius.
Šis stilius buvo plėtojamas Europoje ilgiausią periodą – net tris šimtmečius (XII- XV a.). Kilusi iš Prancūzijos, Lietuvoje įsitvirtino raudonųjų plytų gotika. Mūsų miesto bažnyčia – neogotikinė (nauja gotikos atmaina, nes pastatyta XX a. pradžioje).
Naujos sąvokos ir faktai lengviau įsimenami, kai jie ne vien išvardijami, o tiesiogiai matomi. Analizuojant architektūrą, jos konstrukcines detales, grožintis vaizduojamosios dailės kūriniais – skulptūromis ir tapytais paveikslais ar monumentalia daile – vitražais, susidaro išsamesnis stiliaus vaizdas ir žymiai lengviau įsimenama nauja informacija.
Parapijos klebonas gerb. S. Katkus, mus maloniai sutikęs ankstyvą rytą priimti į bažnyčią, papildė pamoką nuotaikingu pasakojimu apie gotikinių bažnyčių Lietuvoje statybos ypatumus, savo pasakojimą pagyvindamas nuotaikingais intarpais.
Gotikos stiliaus pamokos refleksija: gotikos, kaip stiliaus, suvokimas gimnazistų bus įprasmintas praktiniu – kūrybiniu darbu, o įgytos žinios bus naudingos projektinėje veikloje ir keliaujant.
Tikiuosi, kad ši dailės istorijos pamoka padės lengviau atpažinti gotikinio ar neogotikinio stiliaus pastatus tiek Lietuvoje, tiek kituose Europos miestuose.

Dailės mokytoja Jolanta Baubkuvienė

Skip to content