Menu Close

Gimnaziją pasiekė džiugi žinia – ji patvirtinta STEAM mokyklų tinklo nare

STEAM mokykla– bendrojo ugdymo mokykla, įgyvendinanti platesnę ar gilesnę STEAM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų, matematikos) programą, bendradarbiaujanti su verslu ar kitais būdais skatinanti mokinius pasirinkti su šiais dalykais susijusias profesijas, mokykla nuolat tobulina kompetencijas, o ugdymo procese naudoja IKT ir kitas technologijas, aktyvaus ugdymo metodus. Mūsų gimnazijoje jau antrus metus vykdomos STEAM veiklos. Nuo šiol mūsų mokykla patvirtinta lygiateise STEAM tinklo nare. Gimnazijoje STEAM veiklas koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alma Balčienė. Tačiau šis statusas ne tik džiugina, bet ir įpareigoja – tapdama STEAM mokyklų tinklo nare, mokykla įsipareigoja įgyvendinti sukurtą STEAM veiksmų planą, dalintis gerąja patirtimi, pagal galimybes išbandyti ugdymo proceso naujoves, dalyvauti diskusijose svarstant naujus su ugdymo procesu susijusius dokumentus, bendradarbiauti tinklo viduje, pagal galimybes kviestis STEAM tinklo mokyklų atstovus į savo mokyklos renginius, konsultuoti mokyklas, norinčias prisijungti prie STEAM tinklo, dalyvauti STEAM tinklo mokyklų susitikimuose, sudaryti sąlygas mokytojams dalyvauti STEAM kompetencijų tobulinimo renginiuose.

STEAM grupė

Skip to content