Menu Close

Gimnazijoje diskutuojama apie palankią mokymosi aplinką

Trečiadienį gimnazijoje vyko paskaita – diskusija „Įtraukties principo aktualijos ir veiklos kryptingumas, organizuojant įtraukųjį ugdymą Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje“, kurioje susirinkę išsamiai aptarė įtraukaus ugdymo principus. Psichologė J. Gedeikienė pristatė tyrimą, kurio metu buvo siekta išsiaiškinti mokytojų požiūrį į tai, kas labiau padėtų kurti pozityvią įtraukaus ugdymo aplinką. Tyrimas atliktas š.m., balandžio mėnesį. Tyrimą atliko pavaduotoja ugdymui S. Petrauskienė, socialinė pedagogė R. Girčienė ir psichologė J. Gedeikienė. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad gimnazijos pedagogai yra susipažinę su įtraukiuoju ugdymu, pasiruošę priimti kiekvieną mokinį, kuris galėtų patirti sėkmę ir teigiamų rezultatų.

Skip to content