Menu Close

Informacija apie laisvą lietuvių k. ir literatūros mokytojo darbo vietą ir atranką į šias pareigas

ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g. 25, LT-75124 Šilalė, tel. 8 449 742 71, el. p. gimnazija@gaudesius.lt.; www.gaudesius.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190328688) skelbia atranką lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje nuo 2023 m. spalio 2 d. užimti. Darbo sutartis – neterminuota, numatomas darbo krūvis– 0,85 etato (16 kontaktinių valandų per savaitę). Darbo užmokestis nuo 1282,19 iki 1800,76 Eur su mokesčiais (priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo).
1. Reikalavimai:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
1.2. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; puikūs bendravimo įgūdžiai su mokiniais bei tėvais. Pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris;
1.3. gebėti dirbti ir taikyti ugdymo veikloje šiuolaikines informacines technologijas.
2. Privalumai:
2.1. darbo patirtis vyresnėse (III – IV) klasėse;
2.2. lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
3. Pretendentas privalo pateikti:
3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas Nr. 1);
3.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
3.3. gyvenimo aprašymą (CV);
3.4. asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės;
3.5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
4. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami individualiai.
5. Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2023 m. rugsėjo 22 d. tiesiogiai darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: J.Basanavičiaus g.25, LT-75124 Šilalė, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu gimnazija@gaudesius.lt. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. nr. 8 618 89675, el.p. stnorb@gmail.com
Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Gimnazijos direktorius Stasys Norbutas

Pareigybės aprašymas

Skip to content