Menu Close

Kandidatų debatai

Į gimnazijos mokinių prezidento rinkimų debatus susirinkę gimnazistai galėjo apsispręsti, už ką jiems rytoj atiduoti savo balsą. Debatus vedė rinkimų komisijos pirmininkas, gimnazijos mokinių prezidentas Rokas Auryla. Gimnazijos mokinių prezidento rinkimų komisijoje darbuojasi Austėja Ignotaitė, pirmininko pavaduotoja, komisijos nariai Kristupas Kureckas, Martyna Komskytė, Andrieja Rimkutė, Samanta Vyšniauskaitė, Viltė Kybartaitė.
Į mokinių prezidentus šiais metais kandidatuoja 3 kandidatai:
Evelina Gečaitė, IIc
Edvinas Maslauskas, IIa
Matas Viliušis, Ic .
Savo prisistatymuose kandidatai kalbėjo apie veiklas, kurias ketina inicijuoti gimnazijoje, kad visų mokinių popamokinė veikla taptų turiningesnė, įgautų daugiau spalvų ir kokybės. Su didele pagarba galime vertinti kandidatų nusiteikimą dirbti mokyklos ir visų mokinių labui. Jiems rūpi ir kokybiškos pamokos, ir lankomumas, ir uniformos, ir šokiai, ir bendruomenės sutelktumas, kai norime pasiekti savo tikslų.
Tiek debatų scenoje, tiek kasdieniniame gyvenime, rengdami savo veiklas gimnazistams, mūsų kandidatai išlaikė atsakingo, brandaus, etiško elgesio egzaminą. Konkurencinėje kovoje visi trys buvo korektiški, stengėsi laikytis susitarimų, galvojo ne tik apie save, bet ir apie kitus. Šie bruožai neabejotinai priklauso tikriems lyderiams. Programų pristatymuose skambėjo gerai apmąstyti teiginiai, kurių neturėtume užmiršti, jei norime kokybinių pokyčių gimnazijoje.
Dėkojame darbščiai rinkimų komisijai ir jos pirmininkui Rokui, taikliais klausimais atskleidusiam kandidatų stiprybes ir išskirtinumą, sugebėjusiam valdyti emocijas scenoje ir salėje.
Dėkojame atsakingiems debatų klausytojams ir žiūrovams, kurių pateikti klausimai vertė susimąstyti apie tai, kad norime būti stipresni, sėkmingesni, įdomesni sau ir kitiems. Ačiū tariame mokytojams, įdėmiai klausiusiems kandidatų ir mokinių pasisakymų.
Kviečiame visus gimnazistus į Mokinių prezidento rinkimus spalio 27 dieną.
Po 3 pamokų balsuoja IV ir III klasės, po 4 pamokų – II ir I klasės. Mokinys, atvykęs balsuoti ne klasei paskirtu laiku, kreipiasi į bet kurį rinkimų komisijos narį dėl biuletenio išdavimo. Rinkimų komisijos būstinė – prezidentūroje. Gerų rinkimų!

Zoja Masteikienė

Skip to content