Menu Close

Mokiniai susipažino su Jaunimo politika

2019 m. gruodžio 4-11 d. I gimnazijos klasės mokiniams per pilietiškumo pamokas vyko mokymai, kurių metu gimnazistai susipažino su Jaunimo politikos įgyvendinimu Lietuvoje ir Šilalės rajone. Mokymus vedė Šilalės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Lina Maslauskienė.
Mokiniai, stebėdami vaizdinę medžiagą, sužinojo apie savo galimybes įsitraukti į visuomeninę veiklą bei sprendimų priėmimą, taip pat grupėse paruošė trumpą pristatymą klasės draugams bei įgijo supratimą apie jaunimo organizacijas, regioninės jaunimo organizacijų tarybas, jaunimo reikalų koordinatorius, atvirus jaunimo centrus, atviras jaunimo erdves.
Vienas iš pilietiškumo ugdymo uždavinių yra siekti, kad mokiniai aktyviai ir atsakingai dalyvautų gimnazijos, vietos bendruomenės ir visuomenės gyvenime. Dalyvavimas ir pokyčių inicijavimas bendruomenėje – tai ypač svarbi ugdomosios veiklos sritis, skirta praktiniams mokinių gebėjimams ugdytis. Praktinius atsakingo pilietinio dalyvavimo gebėjimus mokiniai gali išsiugdyti tik patys aktyviai dalyvaudami pilietinės (politinės) bendruomenės gyvenime, bet tam, kad galėtų dalyvauti, jie turi žinoti savo galimybes.

Skip to content