Menu Close

Mokinių taryba ir Prezidentas

ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2018 – 2019 m. m.

BENDROJI DALIS

 1. Mokinių tarybą sudaro klasių seniūnai  ir  mokinių savivaldos nariai. Mokinių taryba dirba pagal susidarytą veiklos planą, kuris per metus papildomas įvairiais Lietuvos moksleiviams organizuojamais renginiais,  dalyvauja    akcijose ir projektuose.
 2. Mokinių taryba  vadovaujasi Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Mokinių tarybos nuostatais, Mokinių savivaldos nuostatais ir  Mokinių prezidento rinkimų  tvarka. 
 3. Mokinių tarybai vadovauja Mokinių prezidentas.  

  SITUACIJOS ANALIZĖ

Mokinių taryboje dirba 35 gimnazistai. Vienuoliktoji  gimnazijos mokinių prezidentė Giedrė Norvaišaitė gruodžio mėnesį baigia savo kadenciją. Gimnazijos mokinių bendruomenė spalio mėnesį rinks  jau dvyliktąjį gimnazijos Mokinių prezidentą.    MT skatins mokinių saviraiškos plėtrą, sieks, kad gimnazistai  dalyvautų pilietiškumo renginiuose,  ugdytųsi sveikos gyvensenos nuostatas, bendrautų ir bendradarbiautų su kitomis mokyklomis. Bendradarbiaujant su kitais bendruomenės nariais, bus skatinamas  gimnazistų atsakingumas laikantis priimtų susitarimų, kuriant saugią, sveiką, mokymuisi ir poilsiui patrauklią aplinką. 

 MOKINIŲ TARYBOS  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 Kryptys:

 turiningos, įvairiapusės, pagrindinėmis vertybinėmis nuostatomis (pagarba ir įsipareigojimas bendruomenei ir jos tradicijoms, atsakingumas,  darbštumas, pasitikėjimas, sąžiningumas, tolerancija, pilietiškumas, patriotizmas) grįstos veiklos, atitinkančios mokinių saviraiškos poreikius,  inicijavimas ir organizavimas.

   Tikslai:

 • Stiprinti mokinių savivaldą, skatinti  iniciatyvumą, atsakingumą,  kūrybiškumą.
 • Kurti draugišką aplinką, ugdyti tolerancija, pasitikėjimu grįstus mokinių tarpusavio santykius.
 • Ugdyti mokinių tautinę ir pilietinę savimonę.

  Uždaviniai:

 • Dalyvauti respublikoje organizuojamuose mokinių savivaldos renginiuose, akcijose, burti gimnazijos moksleivius  įvairių akcijų, projektų vykdymui.
 • Koordinuoti visų klasių savivaldą,  reaguoti į  gimnazijos, rajono, respublikos mokinių   gyvenimo  naujoves, pokyčius, kūrybiškai taikyti juos savo darbe.
 •  Įvairiapuse veikla skatinti  mokinių pozityvaus elgesio ir vertybinių nuostatų formavimąsi.
 •  Dalyvauti kuriant  mokymąsi ir kūrybiškumą skatinančias  gimnazijos erdves.
 •  Skatinti gimnazijos bendruomenę laikytis priimtų susitarimų.

Veikla:

Rugsėjis

 • Rinkimai klasėse į seniūnų tarybą, veiklos planavimas.
 • Gimnazijos sporto šventė miesto pušyne

Spalis

 • Tarptautinė Mokytojų diena
 • Pirmokų inauguracija
 • Mokinių prezidento rinkimai
 • Simono vardo diena

Lapkritis

 • Tolerancijos diena
 • Lapkričio 22 – oji – Gimnazistų, kovotojų už Lietuvos laisvę, diena

Gruodis

 • Kalėdų eglutės įžiebimas
 • Mokinių prezidento inauguracija
 • Talentų šventė Maltos ordino akcijai paremti
 • Advento koncertas
 • Popietė „Gerumas mus vienija“
 • Kalėdinis karnavalas

Sausis

 • Sausio 13 d. minėjimas
 • Krepšinio turnyras Prezidento taurei laimėti

Vasaris

 • Lietuvos valstybės atkūrimo minėjimas
 • Šimtadienis

Kovas

 • Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjimas
 • Knygnešio diena
 • Teatro šventė 

Balandis

 • Šokių fiesta

Gegužė

 • Europos diena
 • Sporto šventė miesto pušyne

Mokinių tarybos nariai

1a – Auksuolė Jakštaitė

1b – Gabrielė Gardeikytė, Titas Gedeikis

1c – Tadas Gudauskas

1d – Agnė Žiogaitė, Gabija Pivoriūtė

2a – Agnė Dirmantaitė, Liepa Gedvilaitė, Berta Lapinskaitė

2b – Greta Jokubauskaitė, Gabrielė Šiaudvytytė, Rokas Petkus, Deividas Lukošius

2c- Meda Žvirblytė, Guoda Jasevičiūtė

2d – Laura Šacauskaitė, Deimantė Lapinskaitė, Matas Kuvikas

3a –  Gabija Vitkutė

3b – Gustė Jurkutė, Paulina Rupšytė

3c – Leonora Kononovaitė, Kornelija Andrijauskaitė, Evelina Betingytė

3d – Aušrinė Viršilaitė

3e – Gabrielė Kulbokaitė, Aneta Laurinavičiutė, Vakaris Cibulskis

4a – Erika Opulskytė

4b – Gerda Rudminaitė, Dominykas Dargevičius, Dorotėja Masteikaitė

4c – Aida Aušraitė

4d – Deimantė Komskytė, Giedrė Norvaišaitė

 

Mokinių prezidentė                                                                                         Giedrė Norvaišaitė

Mokinių tarybos sekretorė                                                                               Agnė Dirmantaitė

Skip to content