Menu Close

Nuotolinio mokymo iššūkiai

Pirmoji nuotolinio ugdymo savaitė rodo, kad procesas bus nelengvas visiems. Todėl tikimės visapusio bendradarbiavimo ir geranoriško nusiteikimo, pakantumo bei bendravimo kultūros.
Mokymasis iš namų naudojant technologijas tapo iššūkiu mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. Prie to greit visi prisitaikysime. Bet atsiranda asmenų, kurie nuotolines pamokas bando apsunkinti ar net sutrukdyti. Labai svarbus mokytojų, mokinių ir jų tėvų grįžtamasis ryšys. Vieni kitiems padėdami ir palaikydami mes galime labai daug.
Mokyklos atsakingai ruošiasi nuotoliniam mokymui, mokytojai įdėjo daug pastangų rinkdamiesi mokymosi aplinką ir įrankius, derindami turimas ir naujas mokymo priemones, jaudinasi prieš kiekvieną vaizdo pamoką. Todėl dabar labai svarbu, kad mokytojai, mokiniai ir jų tėvai bendraudami virtualioje aplinkoje laikytųsi pagarbos, bendradarbiavimo principų ir kultūringo elgesio normų.
Dėl mokinių nepagarbaus elgesio socialiniuose tinkluose, prisijungimo prie elektroninių dienynų (ar kitų paskyrų) slaptažodžių perdavimo kitiems asmenims, patyčių, trukdymo vesti pamoką nukentės ugdymo proceso turinys, gali mažėti ar visiškai būti nutrauktos vaizdo pamokos, padidės savarankiško mokymosi krūvis. Kiekvienas įrenginys, kurio pagalba bendrauja mokinys, gali būti išaiškintas pagal IP adresą, ir asmeniui už jo nepriimtinus veiksmus taikoma atsakomybė. Todėl labai prašome tėvų paaiškinti tai savo vaikams, aptarti viešo elgesio normas ir atsakomybę už jų nesilaikymą.
Atkreipiame dėmesį, kad neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos ar neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas UŽTRAUKIA BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ. Apie tokius netinkamus atvejus galima pateikti informaciją elektroninėmis priemonėmis per epolicija.lt
Netoleruokime elektroninių patyčių. Nepalaikykime jų atsiradimo ar platinimo.
Šiuo sunkiu pasauliui metu labai svarbu yra mūsų etika, kultūra, pasiryžimas padėti. Todėl kviečiame susivienyti, suprasti, padėti vieni kitiems ir bendradarbiauti mūsų ateities labui.

Valdemaras Jasevičius, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius

Skip to content