Menu Close

Pamoka kitaip: pažink savo kraštą

Birželio 12 d. I-III klasių gimnazistai ir dalykų mokytojai dalyvavo projektinėje veikloje, kurią organizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos, „Pamoka kitaip :pažink savo kraštą“. Kiekviena klasė gavo užduotį nueiti į tam tikrą vietą, esančią Šilalės mieste. Ten mokiniai pildė „Vietovės ABC“ lapą (pagal abėcėlės raides rašė , ką mato, jaučia ir pan.). Grįžę į gimnaziją burtų keliu buvo suskirstyti į 5 grupes, kuriose naudodamiesi užpildytais lapais turėjo atlikti paskirtas užduotis . I grupės mokiniai atliko su istorija susijusią užduotį – iš lentelės išrinko su Šilalės istorija susijusius 7-10 žodžių, prie kiekvieno išrinkto žodžio rašė su tuo žodžiu susijusį istorinį įvykį , faktą , įdomybę , asmenybę. II grupė buvo dailininkai – jie iš lentelės išrinkę 7-10 žodžių, kurie labiausiai asocijuojasi su Šilalės miestu , vizualizavo išsirinktus žodžius ir sukūrė plakatą, pristatantį Šilalės vaizdinį. III grupėje mokiniai atliko su lietuvių kalba susijusią užduotį – iš lentelės išrinkę 7-10 žodžių, susijusių su Šilalės miestu, mokiniai kūrė miniatiūras apie miestą. IV grupės mokiniai atliko užduotį, kur reikėjo anglų kalbos žinių –jie turėjo išversti 7-10 žodžių iš lentelės ir su jais sukurti tekstą apie Šilalę anglų kalba. V grupė – matematikai. Žodžius iš lentelės jie turėjo suskirstyti į 4 grupes: žmogaus sukurti objektai, žodžiai, susiję su žmogaus jausena, gamtos sukurti objektai, gamtos reiškiniai. Duomenis pavaizdavo stulpelinėje ir skritulinėje diagramose. Visos grupės savo darbus pristatė aktų salėje.

Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės pirmininkė Jolanta Šmitienė

Skip to content