Menu Close

Pasibaigė I klasių STEAM modulis

Baigėsi I pusmetis, pasibaigė ir pagal šių metų ugdymo planą pirmokams skirtas STEAM modulis. Visos pirmokų klasės kartą per savaitę vykdydavo modulyje numatytas veiklas per skirtingų dalykų (biologijos, fizikos, chemijos, matematikos, dailės informacinių technologijų) pamokas. Pamokų metu mokiniai per skirtingas veiklas gilinosi į įvairias temas: „Vanduo“, „Mikropasaulis“, „Mokslas“, „Maistas“, „Sveikata“, atliko įvairius bandymus, eksperimentus, skaičiavimus, piešė iliustracijas. Su gautais rezultatais supažindino gimnazijos bendruomenę, administraciją, parengė piešinių parodą. Pirmokams gimnazistams labai patiko vykusios veiklos, kurių metu jie galėjo giliau susipažinti su įvairiais aptariamais objektais. Mokiniai tikisi, kad STEAM veiklą jie galės tęsti ir kitais metais.

STEAM modulio pristatymas

 

Skip to content