Menu Close

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Birželio 14 dieną gimnaziją aplankė Žemaičių Naumiesčio mokytojų delegacija, vadovaujama direktorės Ingos Kirkickienės. Gimnazijų susitikimo tikslas – pasidalinti mintimis apie rengimąsi dirbti pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas, Kokybės krepšelio įgyvendinimą ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.
Gimnazijos direktorius Stasys Norbutas papasakojo susitikimo dalyviams apie gimnaziją, kalbėjo apie mokytojų ruošimąsi dirbti pagal atnaujintas programas.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alma Balčienė pasidalijo mintimis apie jos vadovaujamos mūsų gimnazijos komandos dalyvavimą Nacionalinės švietimo agentūros organizuotame atnaujinamo ugdymo turinio tyrime, nuveiktus darbus ir veiklos įvertinimą. Vienas iš svarbių darbų, vykdant tyrimą – pamokos stebėjimo protokolo kūrimas, atviros pamokos „ Kelias į laisvę per Knygą“ filmavimas, įvairios praktinės veiklos, pareikalavusios didžiulio visos komandos susiklausymo ir kūrybiškumo. Alma Balčienė plačiau papasakojo susirinkusiems apie kūrybiškumo kompetencijos apibūdinimo kūrimą, taikant mąstymo žemėlapių metodą.
Mūsų gimnazijoje, įgyvendinant Kokybės krepšelio projekte numatytas veiklas, šiemet pradėtos vykdyti edukacinės išvykos „Išgirsk, pamatyk, išbandyk“ . Jų metu gimnazijos mokiniai dalyvauja įvairių dalykų mokytojų integruotose pamokose , kurios vyksta gamtoje, istoriniuose ir kultūriniuose objektuose. Antrų klasių gimnazistės Deimantė Petrauskaitė, Greta Mikalauskytė, Viltė Kybartaitė papasakojo apie kelionę į Panemunę, kurios metu reikėjo atlikti lietuvių kalbos, matematikos, biologijos ir dailės mokytojų sukurtas užduotis, demonstravo jų rezultatus.
Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Jolanta Šmitienė, atnaujinamo ugdymo turinio „ambasadorė“, pristatė atviros pamokos planą, parengtą pagal atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros bendrojo ugdymo programą ir pateiktą įvertinti ekspertams, pasidalino įžvalgomis apie jo vertinimą..
Integruotą ilgalaikį projektą „Plynoji Aukštapelkė“ pristatė biologijos mokytoja metodininkė Gida Zobėlienė. Pasakodama apie konkrečias veiklas, užduotis mokiniams, Gida Zobėlienė pasidalijo mintimis apie pasiruošimo projekto veikloms apimtis, minėjo didžiules laiko sąnaudas, kūrybišką darbo pobūdį. Pademonstruotas mokinių sukurtas filmukas apie projektą.
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rasutė Mažrimienė papasakojo apie gimnazijos trečiokų edukacinę kelionę į Užventį „Šatrijos Raganos gyvenimo ir kūrybos keliais“. Mokytoja pasakojo apie emocinį mokinių nusiteikimą, bendravimą ir aplinkos įspūdžių įtaką susipažįstant su autoriumi ir kūryba. Mokinių kelionės įspūdžiai atsispindėjo jų kurtame nuotaikingame filmuke.
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos direktorė Inga Kirkickienė papasakojo apie jos vadovaujamos gimnazijos mokytojų metodinių grupių analizuotas kompetencijas, praktines veiklas, rengiantis dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas. Direktorei pasiteiravus apie vykdyto projekto praktinę naudą mokyklai, matematikos mokytoja Sigita Milašiūtė pabrėžė, kad nauda akivaizdi – įsigilinta į programas, įgauta daugiau drąsos veikti, bet išryškėjo ir trūkumai – labai trūksta arba išvis dar nėra naujų mokymo priemonių, skirtų dirbti pagal atnaujintas programas.
Susitikime dalyvavusi gimnazijos Mokytojų profsąjungos pirmininkė Irena Gabrielaitienė teigė, kad naujus laiko iššūkius pedagogų bendruomenė priima sutartinai, tačiau mokiniams ir tėvams stinga apibėžtumo nusimatant naujas savo veiklos kryptis.
Atnaujinamo ugdymo turinio „ambasadorė“ Jurgita Alminienė, chemijos mokytoja, papasakojo apie tai, kaip kuriami nauji atsiskaitymo darbai, kokia leksika vartojama įvardijant, ko privalo pasiekti konkretų įvertinimą gaunantis mokinys.
Po diskusijos Žemaičių Naumiesčio mokytojai pasivaikščiojo po mūsų gimnaziją, aplankė įvairius kabinetus, bendravo su jų vadovais.
Susitikimo metu pasirašyta draugystės ir bendradarbiavimo sutartis įpareigoja mokyklas ne tik kolegiškai dalytis sukaupta patirtimi, bet ir drauge pažinti švietimo bendruomenės laukiančias naujoves. Išsiskyrėme visi su mintimi, kad užsimezgusi draugystė ir bendradarbiavimas padės mūsų gimnazijų bendruomenėms siekti svarbiausio savo tikslo – sudaryti galimybes patirti mokymosi sėkmę kiekvienam savo mokiniui.

Zoja Masteikienė

Skip to content