Menu Close

Popietė su antrokų gimnazistų tėvais

Gruodžio 12 dieną gimnazijoje vyko popietė „Sužinok ir veik“. Popietėje dalyvavo mokytojai, antrokai gimnazistai ir jų tėveliai. Auklėtojai kartu su mokinių tėveliais buvo pakviesti į keturias veiklų „stoteles“, kuriose, pasikeisdamos vietomis, pabuvojo visos klasės.
Viena iš veiklų „stotelių“- „Matematika kitoje erdvėje“- vyko kompiuterių klasėje. Čia mokiniai ir jų tėveliai susitiko su matematikos mokytojais, susipažino su įvairiais būdais, kaip galima išmokti matematikos ir kaip mokomasi gimnazijoje. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alma Balčienė mokinius ir jų tėvelius supažindino su individualaus ugdymo plano pasirinkimo galimybėmis 2019 metais, atkreipė dėmesį į socialinių ir gamtos mokslų pasirinkimo svarbą. Kitas susitikimas su lietuvių ir anglų kalbų mokytojais vyko gimnazijos skaitykloje, prie arbatos. Susitikime, kurio tema „Mokomės mokytis“, kalbėta apie lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, anglų kalbos lygio nustatymą. Buvo akcentuojama viešojo kalbėjimo svarba, be to, mokiniai pristatė viešajam kalbėjimui parengtas kalbas. Kalbėta ir apie klasės atmosferą, iškylančias problemas ir patirtus džiaugsmus. Susitikime su gamtos ir socialinių mokslų mokytojais istorijos mokytojas Tomas Vaitkūnas skaitė paskaitą „XXI amžiuje reikalingos kompetencijos“. Mokytojas pabrėžė mokėjimo mokytis svarbą, nes šį gebėjimą išryškina šiandieninė greitai besikeičianti aplinka, o nuolatinis mokymasis turi tapti individo vertybine nuostata. Pagal Pasaulio ekonomikos ataskaitą, 2020 metais daugiausia galimybių įsidarbinti turės tie asmenys, kurie turės šiuos gebėjimus: gebėjimas spręsti sudėtingas problemas, kritinis mąstymas, kūrybingumas ir inovatyvumas, žmogiškųjų išteklių valdymas, komandinis darbas, emocinis intelektas, atvirumas pokyčiams, nuovokumas, derybų menas, kognityvinis lankstumas. Aktų salėje į kūrybines dirbtuves pakvietė gimnazijos dailės mokytoja Jolanta Baubkuvienė. Čia mokiniai ir tėveliai pasigamino kalėdinių žaisliukų. Netradicinį susitikimą baigėme aptarimu apie mokyklos gyvenimą ir pačią popietę su klasių auklėtojais jų kabinetuose. Visi antrokų tėvai gavo klasių auklėtojų paruoštas knygutes, kuriose dalykų mokytojai pateikė savo įžvalgas apie vaiką, jo pasiekimus ir rekomendacijas, ką reikėtų daryti, siekiant aukštesnių rezultatų.
Džiaugiamės tėvelių susidomėjimu, siekiu kartu su mokykla veikti vaiko labui, maloniu pabendravimu. Tikimės, kad ir ateityje susitikimai su tėvais bus prasmingi, įdomūs ir efektyvūs.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Petrauskienė

Skip to content