Menu Close

Projektas „Šekspyras gyvas” startavo

 Šiais mokslo metais Šilalės Simono  Gaudėšiaus  gimnazijos užsienio kalbų metodinė grupė vykdo projektą „Šekspyras gyvas“. Projektas skirtas 3-ųjų klasių mokiniams. Jo metu įgytas žinias bei gebėjimus  bus galima taikyti praktiškai. Žvelgiant į Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąsias programas, 3-ose klasėse mokiniai mokosi Viljamo Šekspyro gyvenimo ir kūrybos. Tad  vienas iš svarbiausių projekto uždavinių  –   integruojant mokomąją medžiagą į lietuvių kalbos ir  anglų kalbos  pamokas,  mažinti mokymosi krūvį, skatinti gimnazijos mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą.

Projektą pradėjome spalio 14 dieną per anglų kalbos  pamoką, kai visi 3-ųjų klasių mokiniai  atliko testą apie Viljamo Šekspyro gyvenimą ir kūrybą. Mokiniai prieš pamoką  savarankiškai  studijavo anglų kalba medžiagą, susijusią su rašytojo gyvenimu ir kūryba.  Pamoka vyko kabinete su išmaniąja lenta. Dirbdami  poromis,   mokiniai galėjo ne tik pasitikrinti savo žinias, bet ir iš karto  gauti įvertinimą. Šios pamokos metu mokiniai galėjo susidaryti  anglų literatūros, teatro ir istorijos raidos vaizdą Viljamo Šekspyro gyvenimo metais. Kitą  savaitę gimnazistai, pradedantys  nagrinėti Viljamo Šekspyro kūrybą per lietuvių kalbos pamokas, jau turės žinių apie rašytoją ir jo epochą, tad  anglų kalbos pamokų metu įgytos žinios pasitarnaus formuojant vientisą nagrinėjamos temos vaizdą.

 

Mokinių  reakcija į pasikeitimus pamokose buvo teigiama.  Aktyviai  dalyvaudami rengiamose veiklose jie atsakė į klausimą, kad  organizuoti mokymo procesą kitaip išties naudinga. Projektas tik prasidėjo.  Likusi jo dalis bus mokymasis praktinių  užsiėmimų metu. Tikimės, kad veiklos   padės ugdyti komunikavimo lietuvių ir anglų kalbomis kompetencijas.

Sigita Paulauskienė

Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė

 

Skip to content