Menu Close

Skaičiaus π dienos paminėjimas

Kovo 14 dieną gimnazijoje buvo paminėta skaičiaus π diena, skirta matematinei konstantai pažymėti. π yra matematinė konstanta, kuri reiškia apskritimo ilgio ir skersmens santykį, Daugeliui žinoma π reikšmė yra 3,14, tačiau mokslininkai ją tikslino daugiau nei milijardu ženklų. Matematikai sako, kad skaičius neturi pabaigos ir vargu, ar kada nors bus apskaičiuota tiksli π reikšmė. Be šio skaičiaus neįsivaizduotume fizikos, geometrijos, inžinerijos mokslų. π diena pradėta švęsti beveik prieš 30 metų JAV fiziko Larry Shaw iniciatyva. Be to, π įdomus ne tik mokslininkams, bet ir menininkams. Jį galima pastebėti įvairiuose kūriniuose ir net Šventajame Rašte!
Šios dienos proga gimnazijos matematikos mokytojai jau kelerius metus organizuoja netradicines pamokas. Šiemet mokinių komandos dalyvavo protmūšyje, sprendė kryžiažodžius, žiūrėjo filmą apie π dieną. Didelio susidomėjimo sulaukė mini konkursas, kas atmintinai pasakys kuo daugiau π skaitmenų po kablelio. Džiugu, kad šiemet turime neabejotinų lyderių: Gustė Tamašauskaitė iš I c klasės atmintinai pasakė 173 skaitmenis, Tonis Cirtautas, I c klasė – 57, Vykintas Mylimas ir Vytė Kubaitytė iš I a klasės pasakė po 50 skaitmenų!
II b klasės gimnazistai matavo apskritimo ir skritulio lanko ilgį bei skersmenį, o padaliję lanko ilgį iš skersmens gavo skaičių π. Mokiniai nustebo, kad imant mažą ar didelį skritulį, nepriklausomai nuo jo dydžio, šis santykis vis tiek vienodas.
Taip pat mokiniai dalyvavo ir KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto organizuotame konkurse. Sprendė fakulteto matematikų paruoštas užduotis, kurių laimėtojai bus išrinkti iš daugiausiai balų surinkusių dalyvių burtų keliu ir paskelbti kovo 20 d.
Nekantriai lauksime rezultatų !

Sonata Petrauskienė

Skip to content