Menu Close

Atributika

Gimnazijos himnas

Muzika L. Petkuvienės

Žodžiai I. Šedienės

Akys jaunos tarsi ryškios žvaigždės

Šviečia, dega ugnimi skaisčia.

Knygą, darbą, šokį, dainą

Mylim, nes vilioja ateities svaja

Gimnazija, gimnazija

Tau mūs skambi daina!

Visiems smagu tavam glėby,

Nes visad tu jauna!

Mokytojams ačiū mes ištarsim

Už naujus pasaulius, atrastus kelius.

Tiesą, dorą, pareigą ir meilę

Išauginsim soduose savų širdžių

Gimnazija, gimnazija

Tau mūs skambi daina!

Visiems smagu tavam glėby,

Nes visad tu jauna!

Greitai metai bėgs. Į  jūrą plačią

Žydros burės neš gimnazistus.

Nepamiršime gimtųjų medžių,

Po kuriais mes išskleidėm sparnus.

Gimnazija, gimnazija

Tau mūs skambi daina!

Visiems smagu tavam glėby,

Nes visad tu jauna!


 Gimnazijos herbas

herbas

 Gimnazijos vėliava

veliava

Skip to content