Menu Close

Laisvos darbo vietos

INFORMACIJA APIE LAISVĄ PSICHOLOGO DARBO VIETĄ IR ATRANKĄ Į ŠIAS PAREIGAS

ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g. 25, LT-75124 Šilalė, tel. 8 449 742 71, el. p. gimnazija@gaudesius.lt.; www.gaudesius.lt , duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190328688) skelbia atranką psichologo pareigoms Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje nuo 2023 m. gruodžio 1d. užimti. Darbo sutartis – neterminuota, numatomas darbo krūvis– 0,75 etato. Darbo užmokestis nuo 1458,06 iki 1906,69 Eur su mokesčiais (priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir darbo stažo).
1. Reikalavimai:
1.1. pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1522 patvirtintus psichologų kvalifikacijos ir išsilavinimo reikalavimus (2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. ISAK-2512 redakcija);
1.2. pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, nepriekaištinga profesine reputacija, elgesys, gebėjimas dirbti komandoje; puikūs bendravimo įgūdžiai su mokiniais bei tėvais..
2. Pretendentas privalo pateikti:
2.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas Nr. 1);
2.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, psichologo kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
2.3. gyvenimo aprašymą (CV);
2.4. asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės;
2.5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
4. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami individualiai.
5. Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2023 m. lapkričio 17 d. tiesiogiai darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: J.Basanavičiaus g.25, LT-75124 Šilalė, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu gimnazija@gaudesius.lt. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. nr. 8 618 89675, el.p. stnorb@gmail.com
Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Gimnazijos direktorius Stasys Norbutas

Skip to content