Menu Close

Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2022 m.

    2023 m. III ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2023 m. III ketvirtis Eur

Direktorius

1

3038

1

3483

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

2184

3

2562

Direktoriaus pavaduotojas ūkinei administracinei veiklai

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. mokytojas

4

1033

3

1188

Mokytojas metodininkas

31

1689

29

1906

Mokytojas ekspertas

3

2054

3

2434

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Bibliotekininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės administratorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 1097 2 1186
Kompiuterių sistemų inžinierius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 2 1245 2 1357
Elektrikas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Laborantas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Nekvalifikuotų darbų darbuotojas 17 763 17 840

*Darbuotojas, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Skip to content