Menu Close

Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2022 m.

    2023 m. I ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2023 m. I ketvirtis Eur

Direktorius

1

3038

1

3493

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

2184

3

2579

Direktoriaus pavaduotojas ūkinei administracinei veiklai

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. mokytojas

4

1033

3

1205

Mokytojas metodininkas

31

1689

29

1964

Mokytojas ekspertas

3

2054

4

2033

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Bibliotekininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės administratorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 1097 2 1233
Kompiuterių sistemų inžinierius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 2 1245 2 1425
Elektrikas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Laborantas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Nekvalifikuotų darbų darbuotojas 17 763 17 840

*Darbuotojas, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Skip to content