Menu Close

Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2021 m.

    2022 m. II  ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2022 m. II ketvirtis Eur

Direktorius

1

2736

1

3005

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1828

3

2128

Direktoriaus pavaduotojas ūkinei administracinei veiklai

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. mokytojas

5

1022

4

1054

Mokytojas metodininkas

33

1473

31

1595

Mokytojas ekspertas

3

1396

4

1633

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Bibliotekininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės administratorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 876 2 1082
Kompiuterių sistemų inžinierius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 2 988 2 1252
Elektrikas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Laborantas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Nekvalifikuotų darbų darbuotojas 17 650 17 730

*Darbuotojas, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Skip to content