Menu Close

Informacija apie darbo užmokestį

Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos darbuotojų vidutinis
mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis

  Pareigybės

2023 m.

    2024 m. I ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Metinis  Eur

Darbuotojų skaičius

2024 m. I ketvirtis Eur

Direktorius

1

3533

1

3936

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

2614

3

3161

Direktoriaus pavaduotojas ūkinei administracinei veiklai

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. mokytojas

3

1218

4

1058

Mokytojas metodininkas

29

1977

28

2000

Mokytojas ekspertas

4

2235

3

2565

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Bibliotekininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Buhalteris 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės administratorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjas 2 1206 2 1267
Kompiuterių sistemų inžinierius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vairuotojas 2 1431 2 1562
Elektrikas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Laborantas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Nekvalifikuotų darbų darbuotojas 17 864 17 924

*Darbuotojas, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Skip to content