Menu Close

Darbuotojai

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Pareigos Pastabos Pareigybės aprašymas
1. Norbutas Stasys Direktorius   APRAŠYMAS
2. Balčienė Alma Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja   APRAŠYMAS

APRAŠYMAS

3. Masteikienė Zoja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   APRAŠYMAS

APRAŠYMAS

4. Petrauskienė Sonata Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   APRAŠYMAS
5. Tamošaitienė Germantė Direktoriaus pavaduotoja ūkinei – administracinei veiklai   APRAŠYMAS
6. Stonytė Asta Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   APRAŠYMAS
7. Šmitienė Jolanta Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   APRAŠYMAS
8. Mažrimienė Rasutė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   APRAŠYMAS
9. Mažeikienė Vida Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   APRAŠYMAS
10. Meškėnienė Rasa Vokiečių kalbos mokytoja   APRAŠYMAS
11. Bankauskas Renatas Anglų kalbos mokytojas   APRAŠYMAS
12. Eisimantienė Daiva Anglų kalbos mokytoja   APRAŠYMAS
13. Juškienė Giedrė Anglų kalbos mokytoja   APRAŠYMAS
14. Norbutienė Daivutė Anglų kalbos mokytoja   APRAŠYMAS
15. Gedeikienė Vitalija Anglų kalbos mokytoja   APRAŠYMAS
16. Rimkienė Vida Rusų kalbos mokytoja   APRAŠYMAS
17. Budrienė Albina Matematikos mokytoja   APRAŠYMAS
18. Milašiūtė Sigita Matematikos mokytoja   APRAŠYMAS
19. Žemaitaitienė Gražina Matematikos mokytoja   APRAŠYMAS
20. Krompalcas Raimundas Fizikos, ekonomikos ir verslumo mokytojas   APRAŠYMAS
21. Aurylienė Renata Informacinių technologijų mokytoja   APRAŠYMAS
22. Jasinevičius Algirdas Informacinių technologijų mokytojas   APRAŠYMAS
23. Vasiliauskaitė Daliutė Fizikos mokytoja   APRAŠYMAS
24. Zobėlienė Gida Biologijos mokytoja   APRAŠYMAS
25. Paulius Bijūnas Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas   APRAŠYMAS
26. Armonas Mindaugas Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas   APRAŠYMAS
27. Kubaitienė Dalia Geografijos mokytoja   APRAŠYMAS
28. Zaikauskienė Sonata Geografijos, šokio mokytoja   APRAŠYMAS

APRAŠYMAS

29. Petkuvienė Laima Muzikos mokytoja   APRAŠYMAS
30. Šerpytis Arūnas Muzikos mokytojas   APRAŠYMAS
31. Mišeikytė Rima Rusų kalbos, technologijų mokytoja   APRAŠYMAS

APRAŠYMAS

32. Bukauskis Vaidas Technologijų mokytojas   APRAŠYMAS
33. Baubkuvienė Jolanta Dailės mokytoja   APRAŠYMAS
34. Arlauskienė Regina Fizinio ugdymo mokytoja   APRAŠYMAS
35. Kėbla Dangirdas Fizinio ugdymo, žmogaus saugos mokytojas   APRAŠYMAS
36. Šetikienė Indrė Fizinio ugdymo mokytoja   APRAŠYMAS
37. Alminienė Jurgita Chemijos, biologijos mokytoja   APRAŠYMAS

APRAŠYMAS

38. Gailienė Dalia Chemijos mokytoja ekspertė   APRAŠYMAS
39. Danisevičienė Aušra Šokio mokytoja   APRAŠYMAS
40. Bukauskienė Daiva Dorinio ugdymo mokytoja   APRAŠYMAS
41. Kačinienė Vida Dorinio ugdymo mokytoja   APRAŠYMAS
42. Užpelkytė Roberta Mokytojo padėjėja   APRAŠYMAS
43. Girčienė Roma Socialinė pedagogė   APRAŠYMAS
44. Gedeikienė Jurgita Psichologė   APRAŠYMAS
45. Baublienė Liucija Aušrelė Neformaliojo švietimo mokytoja (Muziejaus vadovė)   APRAŠYMAS
46. Raudonienė Ilona Neformaliojo švietimo mokytoja (Etnokultūros būrelio vadovė)   APRAŠYMAS
47. Voras Valdemaras Neformaliojo švietimo mokytojas (Jaunųjų šaulių būrelio vadovas)   APRAŠYMAS
48. Šimelienė Dalė Bibliotekininkė   APRAŠYMAS
49. Gedvilienė Stanislava Vyr. buhalterė   APRAŠYMAS
50. Skrodenienė Silva Buhalterė   APRAŠYMAS
51. Aušrienė Andželina Raštinės administratorė, archyvarė   APRAŠYMAS

APRAŠYMAS

52. Aušra Almantas Kompiuterių sistemų inžinierius   APRAŠYMAS
53. Petkuvienė Birutė Laborantė   APRAŠYMAS
54. Vyštartienė Rita Valgyklos vedėja   APRAŠYMAS
55. Katauskienė Danutė Virėja   APRAŠYMAS
56. Petrulienė Reda Virėja   APRAŠYMAS
57. Jucienė Rasa Virtuvės darbininkė   APRAŠYMAS
58. Sebeckienė Teresė Virtuvės darbininkė   APRAŠYMAS
59. Budrikienė Bronė Valytoja   APRAŠYMAS
60. Kurpeikienė Rasa Budėtoja   APRAŠYMAS
61. Valauskienė Sigita Budėtoja, valytoja   APRAŠYMAS

APRAŠYMAS

62. Kromelienė Daiva Valytoja   APRAŠYMAS
63. Baranauskienė Virginija Valytoja   APRAŠYMAS
64. Bernotienė Janina Valytoja   APRAŠYMAS
65. Kleišmantienė Danutė Valytoja   APRAŠYMAS
66. Žvirblienė Ingrida Valytoja   APRAŠYMAS
67. Šiaudvytienė Vera Valytoja   APRAŠYMAS
68. Gudlenkienė Birutė Valytoja   APRAŠYMAS
69. Gedmintienė Birutė Valytoja   APRAŠYMAS
70. Sasnauskienė Rima Rūbininkė   APRAŠYMAS
71. Rudzinkovienė Daiva Kiemsargė   APRAŠYMAS
72. Jankauskas Saulius Vairuotojas   APRAŠYMAS
73. Vaznys Kęstutis Vairuotojas, santechnikas   APRAŠYMAS
74. Kleišmantas Albinas Elektrikas, kiemsargis   APRAŠYMAS
75. Ramanauskas Aloyzas Pastatų priežiūros darbininkas, santechnikas   APRAŠYMAS
76. Liošas Alvydas Pastatų priežiūros darbininkas – budėtojas   APRAŠYMAS

 

Skip to content