Menu Close

Darbuotojai

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Pareigos Pastabos Pareigybės aprašymas
1. Norbutas Stasys Direktorius   APRAŠYMAS
2. Balčienė Alma Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja   APRAŠYMAS

APRAŠYMAS

3. Masteikienė Zoja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   APRAŠYMAS

APRAŠYMAS

4. Petrauskienė Sonata Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   APRAŠYMAS
5. Tamošaitienė Germantė Direktoriaus pavaduotoja ūkinei – administracinei veiklai   APRAŠYMAS
6. Vaičikauskienė Sauga Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   APRAŠYMAS
7. Šmitienė Jolanta Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   APRAŠYMAS
8. Mažrimienė Rasutė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   APRAŠYMAS
9. Mažeikienė Vida Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja   APRAŠYMAS
10. Meškėnienė Rasa Vokiečių kalbos mokytoja   APRAŠYMAS
11. Bankauskas Renatas Anglų kalbos mokytojas   APRAŠYMAS
12. Eisimantienė Daiva Anglų kalbos mokytoja   APRAŠYMAS
13. Juškienė Giedrė Anglų kalbos mokytoja   APRAŠYMAS
14. Norbutienė Daivutė Anglų kalbos mokytoja   APRAŠYMAS
15. Gedeikienė Vitalija Anglų kalbos mokytoja   APRAŠYMAS
16. Rimkienė Vida Rusų kalbos mokytoja   APRAŠYMAS
17. Budrienė Albina Matematikos mokytoja   APRAŠYMAS
18. Milašiūtė Sigita Matematikos mokytoja   APRAŠYMAS
19. Žemaitaitienė Gražina Matematikos mokytoja   APRAŠYMAS
20. Krompalcas Raimundas Fizikos, ekonomikos ir verslumo mokytojas   APRAŠYMAS
21. Aurylienė Renata Informacinių technologijų mokytoja   APRAŠYMAS
22. Jasinevičius Algirdas Informacinių technologijų mokytojas   APRAŠYMAS
23. Vasiliauskaitė Daliutė Fizikos mokytoja   APRAŠYMAS
24. Zobėlienė Gida Biologijos mokytoja   APRAŠYMAS
25. Žiauberienė Danutė Biologijos mokytoja   APRAŠYMAS
26. Paulius Bijūnas Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas   APRAŠYMAS
27. Armonas Mindaugas Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas   APRAŠYMAS
28. Kubaitienė Dalia Geografijos mokytoja   APRAŠYMAS
29. Zaikauskienė Sonata Geografijos, šokio mokytoja   APRAŠYMAS

APRAŠYMAS

30. Petkuvienė Laima Muzikos mokytoja   APRAŠYMAS
31. Šerpytis Arūnas Muzikos mokytojas   APRAŠYMAS
32. Mišeikytė Rima Rusų kalbos, technologijų mokytoja   APRAŠYMAS

APRAŠYMAS

33. Bukauskis Vaidas Technologijų mokytojas   APRAŠYMAS
34. Baubkuvienė Jolanta Dailės mokytoja   APRAŠYMAS
35. Knyzelienė Birutė Fizinio ugdymo mokytoja   APRAŠYMAS
36. Arlauskienė Regina Fizinio ugdymo mokytoja   APRAŠYMAS
37. Kėbla Dangirdas Fizinio ugdymo, žmogaus saugos mokytojas   APRAŠYMAS
38. Šetikienė Indrė Fizinio ugdymo mokytoja   APRAŠYMAS
39… Alminienė Jurgita Chemijos mokytoja   APRAŠYMAS
40. Gailienė Dalia Chemijos mokytoja ekspertė   APRAŠYMAS
41. Danisevičienė Aušra Šokio mokytoja   APRAŠYMAS
42. Bukauskienė Daiva Dorinio ugdymo mokytoja   APRAŠYMAS
43. Kačinienė Vida Dorinio ugdymo mokytoja   APRAŠYMAS
44. Lytvynova Chrystyna Mokytojo padėjėja   APRAŠYMAS
45. Girčienė Roma Socialinė pedagogė   APRAŠYMAS
46. Gedeikienė Jurgita Psichologė   APRAŠYMAS
47. Baublienė Liucija Aušrelė Neformaliojo švietimo mokytoja (Muziejaus vadovė)   APRAŠYMAS
48. Raudonienė Ilona Neformaliojo švietimo mokytoja (Etnokultūros būrelio vadovė)   APRAŠYMAS
49. Voras Valdemaras Neformaliojo švietimo mokytojas (Jaunųjų šaulių būrelio vadovas)   APRAŠYMAS
50. Šimelienė Dalė Bibliotekininkė   APRAŠYMAS
51. Gedvilienė Stanislava Vyr. buhalterė   APRAŠYMAS
52. Skrodenienė Silva Buhalterė   APRAŠYMAS
53. Aušrienė Andželina Raštinės administratorė, archyvarė   APRAŠYMAS

APRAŠYMAS

54. Aušra Almantas Kompiuterių sistemų inžinierius   APRAŠYMAS
55. Petkuvienė Birutė Laborantė   APRAŠYMAS
56. Vyštartienė Rita Valgyklos vedėja   APRAŠYMAS
57. Katauskienė Danutė Virėja   APRAŠYMAS
58. Petrulienė Reda Virėja   APRAŠYMAS
59. Šerpytienė Daiva Virtuvės darbininkė   APRAŠYMAS
60. Sebeckienė Teresė Virtuvės darbininkė   APRAŠYMAS
61. Budrikienė Bronė Valytoja   APRAŠYMAS
62. Kurpeikienė Rasa Budėtoja   APRAŠYMAS
63. Valauskienė Sigita Budėtoja, valytoja   APRAŠYMAS

APRAŠYMAS

64. Kromelienė Daiva Valytoja   APRAŠYMAS
65. Baranauskienė Virginija Valytoja   APRAŠYMAS
66. Bernotienė Janina Valytoja   APRAŠYMAS
67. Kleišmantienė Danutė Valytoja   APRAŠYMAS
68. Žvirblienė Ingrida Valytoja   APRAŠYMAS
69. Šiaudvytienė Vera Valytoja   APRAŠYMAS
70. Gudlenkienė Birutė Valytoja   APRAŠYMAS
71. Gedmintienė Birutė Valytoja   APRAŠYMAS
72. Sasnauskienė Rima Rūbininkė   APRAŠYMAS
73. Rudzinkovienė Daiva Kiemsargė   APRAŠYMAS
74. Jankauskas Saulius Vairuotojas   APRAŠYMAS
75. Vaznys Kęstutis Vairuotojas, santechnikas   APRAŠYMAS
76. Kleišmantas Albinas Elektrikas, kiemsargis   APRAŠYMAS
77. Ramanauskas Aloyzas Pastatų priežiūros darbininkas, santechnikas   APRAŠYMAS
78. Liošas Alvydas Pastatų priežiūros darbininkas – budėtojas   APRAŠYMAS

 

Skip to content