Menu Close

Istorija

gaudesiusSimonas Gaudėšius

Šviesuolis, filantropas, puikus organizatorius, Šilalės patriarchas. Šie epitetai nuolat kartojami prisimenant Simoną Gaudėšių – asmenybę, kurios didžiulių pastangų dėka Šilalėje 1921 metais atsirado vidurinė mokykla. Nedaug težinoma apie Simono Gaudėšiaus biografiją: gimė 1867 metų balandžio 20 dieną Viekšnių apylinkėje, pasiturinčio ūkininko šeimoje. Įsigijęs provizoriaus specialybę, 1895-1897 Šilalėje tapo vaistinės savininku. Noriai dalyvaudamas įvairiuose visuomeniniuose susirinkimuose, Gaudėšius greitai pelnė šilališkių pagarbą ir pripažinimą: buvo išrinktas į valsčiaus tarybą ir į valsčiaus revizijos komisiją . Visą gyvenimą šelpdavo neturtingus vaikus, už kai kuriuos sumokėdavo mokslo mokestį, priimdavo į savo namus. Šilališkiai prisimena, kad vaistinės savininkas buvo ypač dosnus neturtingiems: susirgusiems noriai patardavo, pasiūlydavo vaistų. Simono Gaudėšiaus būta linksmo, jaunatviško būdo. Pasakojama, kad Šilalės šviesuolis žiemą įsteigdavo baseine čiuožyklą, o vasaromis, gegužinių metu, leisdavo įvairiaspalves raketas. Išliko žinių, kad ugniagesių draugijos pučiamųjų orkestrui Simonas Gaudėšius nupirko muzikos instrumentus, už savo pinigus pastatydino garažą gaisrinės mašinoms ir salę susirinkimams bei pasilinksminimams. Vaisinga Simono Gaudėšiaus veikla Šilalės padangėje akivaizdžiai įrodo, kiek gali nuveikti žmogus, sąžiningai ir pasiaukojančiai dirbantis savo kraštui. Deja, likimas šiam šviesuoliui nebuvo palankus: 1941-ųjų birželio 14d. jis buvo ištremtas į Komijos ATS respubliką, Kartkeroso miškų kirtimo ūkį. Mirė tremtyje 1942-02-23. Nežinoma net Simono Gaudėšiaus kapo vieta. Gražiausias paminklas šiam šviesiam šilališkiui – šiandien gyvuojanti ir drąsiai į ateitį žvelgianti mokykla, kuriai 1993-07-01 Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu suteiktas Simono Gaudėšiaus vardas.

 

1921 m. rugpjūčio 1 d. – pagal Šilalės Valsčiaus tarybos posėdžių protokolo nuorašą leista atidaryti „ŠILALĖS VALSČIAUS PRIVATINĘ, VIDURINĘ MOKYKLĄ

istorija2

istorija3

Pirmasis mokyklos
direktorius – K. Gorinas

Pirmasis mokyklos pastatas –
J. ir B. Kaminskių namas

 

    1929 m. mokykla uždaryta sumažėjus mokinių skaičiui (mokiniai mokytis važinėjo į Tauragės, Švėkšnos gimnazijas) 1937 m. rugsėjo 8 –oji – Šilalės progimnazijos atidarymo diena.  Direktoriumi paskirtas Vl. Butkus.

istorija1Vienas iš pirmųjų mokyklos pastatų,
vadinamoji Birbalinė

mokytojai

Šilalės gimnazijos mokytojai 1942 m. Stovi: (iš kairės į dešinę) V.Grigonaitis, K.Šūkštaitė, B.Lukoševičius, D.Paulaitytė, R.Doveikienė, S. Biržiškis, J. Grabauskas. Sėdi: J. Sungaila, S.Šimkus, V.Miknius, J. Mickevičius.  Guli: K. Doveika.

  1941 m. – progimnazija perorganizuojama į gimnaziją
1946 m. – Šilalėje ėmė veikti LLA „Diemedžio” organizacija, kuriai priklausė daug vyresniųjų Šilalės mokyklos gimnazistų
1950-1952 m. – tipinio mokyklos pastato statyba
1964 m. – pastatytas pirmasis mokyklos priestatas
1974 m. – antrojo mokyklos priestato ir sporto salės statyba
1993 m. liepos 1 d. – Šilalės rajono Savivaldybės sprendimu mokyklai suteiktas
Simono Gaudėšiaus vardas
1994 m. – I ir II gimnazijos laidų abiturientų iniciatyvinė
grupė iškėlė gimnazijos atkūrimo idėją Simono Gaudėšiaus vidurinėje mokykloje
1996 m. – mokyklai suteiktas gimnazijos klasių statusas
2000 rugsėjo 1 d. – mokyklai suteiktas gimnazijos statusas
2007 m. – pradėta mokyklos pastatų renovacija
2008-2012 – vykdoma gimnazijos reorganizacija
2019 m. lapkričio 28 d. prie gimnazijos atidengtas paminklas Simonui Gaudėšiui
2019 m. baigti gimnazijos pastatų ir kiemo sutvarkymo darbai
2022 m. gegužės 20 d. – gimnazijos šimtmečio šventė „Buvom. Esam. Būsim“
Skip to content