Menu Close

„Išgirsk, pamatyk, išbandyk“

Edukacinė išvyka į Vilnių, „Istorinis Vilnius“

2022 m. lapkričio 25 dieną Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos I a ir I d klasių gimnazistai dalyvavo istorijos, dailės, geografijos, fizinio ugdymo integruotose pamokose kitoje erdvėje. Moksleiviai vaikščiodami po Vilniaus senamiestį grožėjosi ir fotografavo architektūros paminklus. Didžiulį įspūdį paliko Šv. Povilo, Šv. Onos bei arkikatedros architektūros paminklai. Aplankę Lukiškių kalėjimą, sužinojo daug įdomių istorinių faktų. Važiuodami autobusu mokiniai turėjo atlikti geografijos mokytojų pateiktas užduotis. Kelionės metu gimnazistai skaičiavo žingsnius, o jų mokiniai surinko labai įvairiai. Kai kam pasisekė surinkti net 20000 žingsnių per dieną. Moksleiviams labai patiko edukacinė išvyka, grįžę jie dar kartą su dalykų mokytojais aptarė ir apibendrino pamokas.

Regina Arlauskienė

Istorijos, technologijų integruota edukacinė išvyka į Plungę

2022m. birželio 10 d. IIb kl. mokiniai dalyvavo istorijos, ir technologijų integruotoje edukacinėje išvykoje į Plungę.
Aplankydami Oginskių dvaro sodybą mokiniai sužinojo, kad dvaro valdytojai nuo XVI amžiaus nuolat keitėsi ir kad šie rūmai iki XX amžiaus pradžios išliko svarbia aristokratų, dvasininkų, talentingų kultūros ir meno žmonių rezidencija, susipažino su dvarų virtuve, su senąja žemaičių praeitimi, juvelyrikos ir kalvystės menu, fiksavo idėjas juvelyrikos ar kalvystės dirbiniui.
Mokiniai taip pat aplankė Šaltojo karo muziejų. Po kelionės mokiniai turėjo atlikti užduotis, kuriose reikėjo nurodyti Šaltojo karo pasireiškimo formas, nurodyti aktyvios SSRS propagandos tikslus bei nubraižyti laiko juostą, kurioje turėjo atsispindėti svarbiausi Šaltojo karo įvykiai.
Kadangi lijo smarkus lietus, suruošti pikniko nepavyko, tačiau pietaudami užeigoje mokiniai domėjosi siūlomais žemaičių tradiciniais valgiais, ragavo, peržiūrėdami Meniu, lygino su dvarų virtuvėse gamintais patiekalais.
Grįžtant mokiniai dalijosi edukacinės išvykos įspūdžiais, džiaugėsi, kad turėjo galimybę susipažinti su nedideliu, bet savo istorija įdomiu žemaičių miestu Plunge, užfiksuoti idėjų būsimiems darbams per technologijų pamokas.

Lietuvių kalbos ir literatūros integruota edukacinė išvyka į Užventį

2022m. birželio 1 d. IIIb ir IIIc kl. mokiniai dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos ir etikos integruotoje edukacinėje išvykoje „Lietuvių literatūros klasikų keliais (Šatrijos Ragana)“.
Aplankėme Užvenčio dvarą, susipažinome su Užvenčio miestelio istorija, Kraštotyros muziejaus gidė įtaigiai papasakojo apie Šatrijos Raganą, mokiniai skaitė ištraukas iš Šatrijos Raganos apysakos „Sename dvare“.
Pabuvojome ir Povilo Višinskio gimtinėje. Apžiūrėjome muziejų, prisiminėme, kad netoli Užvenčio gyveno ir dažnai jame lankėsi Povilas Višinskis, kuris draugavo su Marija Pečkauskaite – Šatrijos Ragana. Tai jis ir paskatino ją mokytis lietuvių kalbos.
Užkopėme ant Šatrijos kalno, mokiniai gidai supažindino su kalno pavadinimo istorija.
Ši edukacinė išvyka praplėtė mokinių akiratį, ugdė pastabumą, jie turėjo galimybę dar labiau pažinti Šatrijos Raganą ne tik kaip rašytoją, bet ir kaip asmenybę.
Savo patirtus įspūdžius ir informaciją perteikė rašydami įspūdžių pastraipą.

Pažintinė – mokomoji ekskursija į Raudonės pilį

Birželio 1 dieną vykome į Raudonės pilį, kurioje atlikome matematinius skaičiavimus, o lietuvių kalbos mokytojos taip pat turėjo paruošusios užduočių. Ekskursijoje dalyvavo II a ir II b klasių mokiniai su matematikos mokytojomis Albina Budriene ir Sigita Milašiūte. Mokiniai buvo suskirstyti grupėmis, grupėms pateiktos atskiros užduotys, kurias mokiniai atliko puikiai. Vieni matavo Raudonės pilies perimetrą, kiti skaičiavo, kiek plytų telpa pilies sienos kvadratiniame metre, dar kiti skaičiavo, kiek plytelių yra grindinio kvadratiniame metre. Matuodami bokšto skersmenį, laiptelių skaičių, atstumą tarp laiptelių, gimnazistai sužinojo apytikrį bokšto aukštį. Dvi mergaitės žymėjo maršruto kelią, atvykimo, stovėjimo laiką, autobuso spidometro rodmenis. Vėliau nubraižė kelionės judėjimo grafiką. Kita gimnazistų grupė skaičiavo kelionės išlaidas, braižė diagramas. Kelionės metu aplankėme Panemunės pilį. Baigiamoji užduotis buvo namuose surašyti, kokius erdvinius kūnus matė pilyje ir pagal pateiktus matmenis apskaičiuoti paviršiaus plotą ir tūrį.

Sigita Milašiūtė

Edukacinė išvyka į Jurbarko dvarą, Raudonės pilį, Sudargo piliakalnius

2022 m. gegužės 24 dieną IIc ir IId mokiniai dalyvavo matematikos, lietuvių k. ir literatūros, biologijos, dailės ir informatikos integruotose pamokose kitoje erdvėje, t.y. Jurbarko dvare, Raudonės pilyje, Sudargo piliakalniuose pagal projektą „Išgirsk, pamatyk ir išbandyk“. Edukacinės išvykos metu mokiniai turėjo ne tik aplankyti tam tikrus objektus, bet ir grupėse atlikti įvairias užduotis: apskaičiuoti kelionės išlaidas, suvalgyto maisto kalorijas, nubraižyti kelionės maršruto brėžinį. Jurbarko dvaro parke mokiniai turėjo apskaičiuoti gėlyno ir takų plotą, arkos tūrį, nufotografuoti ir atpažinti gėles, nupiešti vaizdą. Sudargo piliakalnyje suskaičiavo laiptams ir takams sunaudotos medienos kiekį, nufotografavo ir išanalizavo medžių įvairovę, samanas bei nupiešė piliakalnį. Raudonės pilyje apskaičiavo bokšto aukštį, sunaudotos medienos kiekį bokšto laiptams ir vieno kambario tūrį. Be to, pagal mastelį nubraižė pilies užimamo ploto schemą, pagamino maketą, nupiešė pilį bei nufotografavo ir išanalizavo augalus ir panoramą.
Visą apibendrintą informaciją mokiniai pristatė pateiktimis birželio 2d. gimnazijos aktų salėje.

KELIONĖ Į JURBARKĄ

RAUDONĖS PILIES MAKETAS

JURBARKO DVARO PARKAS

Skip to content