Menu Close

Ugdymo priemonės mokykloms

Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“

Nacionalinė švietimo agentūra (projekto vykdytojas) ir Šilalės rajono savivaldybės administracija (partneris) sudarė jungtinės veiklos sutartį (2024-04-30 Nr. UPM1-20) įgyvendinant 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ projektą „Ugdymo priemonės mokykloms“ (toliau – Projektas).
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos bendrojo finansavimo lėšomis. Bendras projekto biudžetas Šilalės rajono savivaldybei –480128,51 Eur.
Kartu su kitomis rajono mokyklomis projekte dalyvauja ir Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija.
Projekto tikslas – gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis. Įgyvendinant Projektą, bus parengtos Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimo standarto rekomendacijos, valstybės ar savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių, aprūpintos kompiuteriais, jų įkrovimo dėžėmis, gamtos ir technologijų dalykams mokyti skirtomis priemonėmis ir įranga.
Planuojama, kad pirmosios ugdymo priemonės – 48 kompiuteriai ir jų įkrovimo dėžės – mūsų gimnaziją pasieks dar iki 2024-09-01.
PLAČIAU APIE PROJEKTĄ

Gimnazijos administracija

Skip to content