Menu Close

Dėkojame už paramą

Dėkojame už paramą

Gerbiami tėveliai, mokytojai ir kiti darbuotojai, visi gimnazijos bendruomenės nariai, mūsų visų bendras noras, kad mūsų mokiniai ne tik gautų kokybišką ugdymą, bet ir turėtų galimybę savo gimnazijoje jaustis gerai ir saugiai. Tikime, kad gimnazija bus šviesi, jauki, dar mielesnė ir patrauklesnė kiekvienam jos bendruomenės nariui. Prie to galite prisidėti ir kiekvienas iš Jūsų, pervesdami 2 procentus savo sumokėto pajamų mokesčio gimnazijai. 2015 metais gimnazijai buvo pervesti 1 876 eurai. Už šią paramą tariame nuoširdų ačiū visiems mus parėmusiems. Iki 2016 m. sausio 1d. panaudoti 843,71 eurai (už 699 eurus įsigyta kompiuterinės įrangos, už 63,94 eurus įsigyta kanceliarinių prekių renginiams, 80,77 eurų panaudota prizų ir suvenyrų mokiniams skatinti įsigijimui).  Jūsų parama mums labai reikalinga ir svarbi. Ji – geriausia Jūsų investicija, nes tai investicija į jaunosios kartos ateitį. Kurkime savo gimnaziją kartu.
Norėdami paremti gimnaziją, Jūs turite turite užpildyti prašymo formą FR0512–02
Kaip tai padaryti?
Pirmasis būdas
Naudojantis elektronine bankininkyste užpildyti prašymą ir teikti VMI adresu: http://deklaravimas.vmi.lt
Antrasis būdas
Užpildytą prašymo formą tiesiogiai įteikti VMI darbuotojui (adresas: Dariaus ir Girėno 54A, Šilalė ). Tai padaryti privalo pats prašymą teikiantis asmuo.

1. Prašymo formą galima pildyti kompiuteriu – atsisiųsti iš VMI internetinio puslapio formą FRO512-02, ją užpildyti, atspausdinti ir pateikti VMI tiesiogiai.
2. Prašymo formą galima pildyti ranka – prašymo formos FRO512-02 popierinį blanką galima gauti kiekviename VMI skyriuje nemokamai.

Svarbu:
• forma turi būti pildoma didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
•negalima užpildytų formų teikti VMI per trečius asmenis;
•prašymo formą turite pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 1 d.
• Kilus klausimams konsultacijas teikia raštinės vedėja Andželina Aušrienė tel. 74271.

Gimnazijos rekvizitai:
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija, kodas: 190328688

Dėkojame už Jūsų paramą ir gerumą!

Skip to content