Menu Close

Veiklos įsivertinimas 2012

Gimnazijos veiklos įsivertinimas 2012 m.

 

Veiklos sritis: PAGALBA MOKINIUI

 

Išvados:

 • Daugelis moksleivių jaučiasi saugūs mokykloje ir yra patenkinti santykiais su klasiokais.
 • Tyrimo metu išaiškėjo, kad daugelis mokinių norėtų, jog mokytojai juos mažiau kritikuotų girdint klasės draugams  ir labiau pastebėtų jų pažangą.
 • Moksleivių manymu mokytojai per mažai skiria dėmesio moksleiviams, kuriems sunkiau sekasi mokytis.
 • Mokytojai nepakankamai motyvuoja silpniau besimokančius moksleivius naudotis konsultacinėmis valandomis.
 • Moksleiviai patenkinti mokykloje esančiu profesinis orientavimu  ir daugelis moksleivių žino, kokius egzaminus reikia rinktis norimai profesijai įgyti, tačiau moksleiviai norėtų daugiau patarimų iš mokytojų renkantis individualaus plano dalykus.
 • Daugelis tėvų mano, kad jų vaikas mokykloje jaučiasi gerai, pasitiki savo klasės auklėtoju, sutaria su klasės draugais, jaučiasi saugus ir noriai eina į mokyklą.
 • Daugelis tyrime dalyvavusių tėvų yra patenkinti gimnazijoje dirbančiais pedagogais. Taip pat daugelis tėvų mano, kad įvertinimai atitinka vaiko gebėjimus.
 • Daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių tėvų mano, kad mokytojai vaikams užduoda per daug namų darbų ir tai yra susiję su mokymosi motyvacijos mažėjimu.
 • Daugelio tėvų manymu, bendradarbiavimas su auklėtoju juos tenkina, tačiau tėvai nenoriai dalyvauja organizuojamose tėvų susirinkimuose.
 • Daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių tėvų mano, jie gauna pakankamai informacijos apie mokykloje keliamus reikalavimus, tačiau norėtų, kad kuo daugiau informacijos būtų pateikta elektroninėje erdvėje.
 • Tėvai teigiamai vertina PITO, socialinio pedagogo, psichologo, visuomenės sveikatos specialisto darbą.
 • Mokykloje socialinė pedagoginė, psichologinė pagalba mokiniams yra sėkminga ir teikiant pagalbą mokiniui, mokytojai ir pagalbos specialistai gerai bendradarbiauja tarpusavyje.

Įsivertinimą atliko gimnazijos socialinių mokslų metodinis būrelis

 

Skip to content