Menu Close

Antrokai dalyvavo integruotojo lietuvių kalbos ir literatūros ir istorijos pamokoje

2024 m. balandžio 11 dieną II b klasės mokiniai dalyvavo integruotoje pamokoje „Istorijos atspindys literatūros kūriniuose (pagal Džordžo Orvelo romaną „Gyvulių ūkis“)“. Pamoką vedė Rasutė Mažrimienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, bei Bijūnas Paulius, istorijos mokytojas metodininkas.
Pamoką stebėjo Jolanta Šmitienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė.
Žinių apibendrinimo pamokoje mokiniai buvo suskirstyti į 5 grupes. Perskaitę paskutinį apysakos skyrių, mokiniai gavo užduotis. Dirbdami grupėje, tarėsi, ieškojo atsakymų. Kadangi istorijos pamokose detaliai kalbėta apie totalitarinės sistemos ypatumus, mokiniai turėjo apibūdinti sąvokas. Atlikę užduotis, galėjo perskaityti teisingus atsakymus, palyginti juos su savo pateiktomis išvadomis. Antrokai atidžiai skaitė bendraamžės nuomonę apie apysaką „Gyvulių ūkis“. Viena iš mokytojos pateiktų užduočių grupei – parašyti motyvuotą atsakymą, ar pritaria bendraamžės išsakytoms mintims. Mokiniai buvo skatinami grupėje diskutuoti apie straipsnyje pateiktą nuomonę, išsakyti savo mintis aptariama tema.
Pamokos pabaigoje istorijos mokytojas Bijūnas Paulius peržvelgė grupių darbą, susipažino su mokinių atsakymais apie tai, kaip jie suvokia totalitarizmo sistemos esminius bruožus. Kiekviena grupė įsivertino savo darbą, mokiniai įsirašė savo atliktus vaidmenis pamokoje. Mokytoja surinko refleksijų lapus, pasižymėjo mokinių įsivertinimus.
Integruotai pamokai pasirinktas grupinio darbo metodas pasiteisino. Svarbiausi pamokos bruožai – optimalus darbo tempas, konstruktyvios užduotys, mokytojų bendradarbiavimas, kūrybiškas požiūris į dėstomą temą.
Dėkojame Rasutei Mažrimienei ir Bijūnui Pauliui, II b klasės mokiniams už gerų idėjų sklaidą ir pozityvų bendradarbiavimą.

Zoja Masteikienė

Skip to content