Menu Close

Dailės istorijos pamoka netradicinėje aplinkoje

I c klasės gimnazistams dailės istorijos pamoka apie gotikos stilių vyko neogotikinėje Šilalės Šv. Pranciškaus bažnyčioje. Mokiniai sužinojo, kad ši neogotikinė bažnyčia, palyginus su žmogaus amžiumi, dar labai jauna – šiais metais švenčia 110 metų sukaktį.
Autentiškoje aplinkoje, stebint ir įvardijant charakteringas gotikos stiliui architektūros detales, jos geriau įsimenamos. O apžiūrint vaizduojamosios dailės objektus – skulptūras, molbertinės tapybos darbus ir vitražus, lengviau įsimenama jų stilistika, vitražų – siužetai ir ornamentika, atlikimo technologija. Kartu pakartojome ankstesnėse pamokose įgytas romanikos periodo žinias, jas papildę naujomis, gotikos stiliaus detalėmis, apibendrinome žodžiu.
Šios gotikos pamokos refleksija – atsiskaitymas raštu, o įtvirtinimas bus gimnazijoje, jau kitą pamoką, praktiniame – kūrybiniame darbe.
Esame dėkingi parapijos klebonui gerb. S. Katkui už skirtą dėmesį- sutikimą ir buvimą kartu pamokos metu.

Dailės mokytoja Jolanta Baubkuvienė

Skip to content