Menu Close

„Geltona Žalia Raudona: Pažink Savo Kraštą“

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija, pasitikdama Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, dalyvauja projekte: „Aš – Šeima – Mokykla – Šilalė – Lietuva“. Spalio 23 dieną Ic ir IIIcd klasių gimnazistams Vlado Statkevičiaus muziejuje organizuota integruota istorijos-anglų kalbos pamoka, kurią vedė muziejininkė Edita Merkelienė ir gimnazijos mokytojai Tomas Vaitkūnas(istorija) ir Elena Pinčienė (anglų kalba). Pamokos tema – „Geltona Žalia Raudona: Pažink savo kraštą“.
Miesto muziejus gimnazistus svetingai pasitiko skambant A. Mamontovo dainai „Geltona, žalia, raudona“. Mokiniai buvo suskirstyti į tris komandas pagal išsitrauktas spalvas ir atliko užduotis, susijusias su Šilalės kraštu, jo istorija, asmenybėmis, kurias paruošė muziejaus darbuotoja Edita Merkelienė. Teko atpažinti Šilalės seniūnijų herbus, nustatyti nufotografuotus pastatus, buvusius prieš daugelį metų. Istorijos mokytojas Tomas Vaitkūnas papasakojo apie Šilalės kraštą bei jo šviesuolius – Dionizą Pošką, Simoną Gaudėšių ir Stasį Girėną. Anglų kalba vykusioje diskusijoje buvo siekiama išsiaiškinti, kas yra laisvė, kodėl mes turėtumėme išsaugoti savo kalbą ir tautą ateities kartoms.
Mokiniai mūsų bendrai vestą pamoką įvertino labai gerai. Keletas ugdytinių refleksijų:
„Muziejuje mes turėjome puikią galimybę labiau pažinti Šilalės kraštą. Išsiaiškinome, koks herbas priklauso kiekvienai seniūnijai Šilalės rajone. Labiau gilinomės į lietuvių kalbos išsaugojimo klausimus, išsakėme savo nuomonę apie tai. Tokias pamokas vertinu teigiamai, nes lietuviškai kalbančių ir gerbiančių šalį lietuvių vis mažėja. Smagu, jog mokykla prisideda prie to, kad išsaugotume kalbą, nes tai padaryti yra labai sunku, kai vis daugiau žmonių ja nekalba ir net niekina. Gimtąją kalbą labai svarbu mokėti, nes jei nebūtų kalbos – nebūtų ir tautos.“ Justina Jovaišaitė, IIIc klasė.
„Per šią pamoką susipažinome su pastatais, kurie buvo anksčiau. Pamačiau, kas vyko seniau Šilalėje. Susipažinome su mūsų mokyklos įkūrėju. Labai patiko tokia pažintinė pamoka. Labai būtų šaunu dažniau vesti tokias pamokas“. Kamilė Račkutė, IIId.
„Ši kitokia pamoka buvo geras dalykas. Pažinome savo kraštą, kas yra svarbu. Ir kaip galime pažinti kitus kraštus, jei nežinome nieko apie savąjį? Sužinojau, kokie buvo pastatai, pavyzdžiui, kino teatras. Norėčiau ir daugiau tokių integruotų pamokų žaidimo forma, nes taip informacija labiau išlieka atmintyje.“ Milda Šiaudvytytė, IIId.
Dėkojame Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorei Sonetai Būdvytienei ir muziejininkei Editai Merkelienei už suteiktą galimybę apie didžiausias vertybes kalbėti muziejuje, kur saugoma mūsų praeitis. Tikimės bendradarbiauti ir ateityje.

Elena Pinčienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Skip to content