Menu Close

Gimnazija dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 Kokybės krepšelis.
Projektas „Kokybės krepšelis“ bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybės lėšų.
Kokybės krepšelio (specialių tikslinių lėšų mokykloms) skyrimo tikslas – mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas.
Projekto tikslas: Pagerinti mokinių gamtos mokslų ir matematikos pasiekimus.
Uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis savivaldaus mokymosi įgūdžius.
2. Tobulinti kiekvieno I–II gimnazijos klasių mokinio individualios pažangos stebėjimą.
3. Kurti ir plėtoti gimnazijoje aplinką, užtikrinančią STEAM dalykų mokinių pasiekimų gerinimą.

Skip to content