Menu Close

Gimnazijoje organizuojama pedagogų konferencija

Švietimo pokyčiai — nuolatinis iššūkis mokyklų bendruomenėms. reikalaujantis pastangų, naujų įžvalgų, susitelkimo bei glaudaus bendradarbiavimo tarp visų švietimo sistemos grandžių. Vienas iš svarbiausių pokyčių tikslų – atrasti tinkamiausius kelius j mokinių sėkmingą ugdymą(si). Juos atrasti galima tik kalbantis, bendradarbiaujant, dalinantis gerosiomis patirtimis bei nuolat tobulėjant. Vasario 19 d. gimnazijoje vyks regioninė pedagogų konferencija „Mokinio individualios pažangos stebėjimas: kelių į mokinio ir mokyklos sėkmę ieškant“, kurioje gerąja patirtimi, sėkmės istorijomis dalinsis pedagogai iš mūsų rajono gimnazijų, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos, Šilutės Vydūno gimnazijos, Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazijos. Konferencijos programa čia.

Skip to content