Menu Close

Gimnazistų, kovotojų už Lietuvos laisvę, paminėjimas

2022 m. lapkričio 22 d. gimnazijoje vyko Gimnazistų, kovotojų už Lietuvos laisvę, paminėjimas. Istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokų metu I ir II klasių mokiniai nagrinėjo Šilalės gimnazistų bylas (1945 – 1954 m.). Mokiniai sužinojo, kad tuo metu tarp Šilalės gimnazistų buvo daug kovojusių už Lietuvos laisvę. Pavyzdžiui, buvęs Šilalės gimnazistas Titas Žymančius palaikė ryšius tarp Uosio kuopos ir būrių. Jis daug kartų keliavo į Rambyno būrio štabą. Suimtas ir tardomas neprisipažino esąs partizanų ryšininkas. SSRS ypatingasis pasitarimas jį nubaudė 10 metų lagerio. Taip pat buvo išsiaiškinta, kad gimnazijoje veikė pogrindžio organizacijos, apie kurias sovietinis saugumas ne visada sužinodavo ar išsiaiškindavo.

Mindaugas Armonas

Skip to content