Menu Close

Informacija apie laisvą matematikos mokytojo darbo vietą ir atranką į šias pareigas

ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g. 25, LT-75124 Šilalė, tel. 8 449 742 71, el. p. gimnazija@gaudesius.lt.; www.gaudesius.lt , duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190328688) skelbia atranką matematikos mokytojo pareigoms Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. užimti. Darbo sutartis – neterminuota, numatomas darbo krūvis– 1 etatas (20 kontaktinių valandų per savaitę). Darbo užmokestis nuo 1960 iki 2563 Eur su mokesčiais (priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo).
1. Reikalavimai:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
1.2. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; puikūs bendravimo įgūdžiai su mokiniais bei jų tėvais. Pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris;
1.3. gebėti dirbti ir taikyti ugdymo veikloje šiuolaikines informacines technologijas.
2. Privalumai:
2.1. darbo patirtis vyresnėse (III – IV) klasėse;
2.2. matematikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
3. Pretendentas privalo pateikti:
3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas Nr. 1);
3.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
3.3. gyvenimo aprašymą (CV);
3.4. asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės;
3.5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
4. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami individualiai.
5. Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2024 m. rugpjūčio 9 d. tiesiogiai darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: J.Basanavičiaus g.25, LT-75124 Šilalė, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu gimnazija@gaudesius.lt. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. nr. 8 618 89675, el.p. stnorb@gmail.com
Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Gimnazijos direktorius Stasys Norbutas

Skip to content