Menu Close

Informacija apie laisvą psichologo darbo vietą ir atranką į šias pareigas

ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g. 25, LT-75124 Šilalė, tel. 8 449 742 71, el. p. gimnazija@gaudesius.lt.; www.gaudesius.lt , duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190328688) skelbia atranką psichologo pareigoms Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. užimti. Darbo sutartis – neterminuota, numatomas darbo krūvis – 0,75 etato. Darbo užmokestis nuo 1764 iki 2307 Eur su mokesčiais (priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir darbo stažo).
1. Reikalavimai:
1.1. pretendentas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1522 patvirtintus psichologų kvalifikacijos ir išsilavinimo reikalavimus (2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. ISAK-2512 redakcija);
1.2. pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, nepriekaištinga profesine reputacija, elgesys, gebėjimas dirbti komandoje; puikūs bendravimo įgūdžiai su mokiniais bei tėvais..
2. Pretendentas privalo pateikti:
2.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas Nr. 1);
2.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, psichologo kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
2.3. gyvenimo aprašymą (CV);
2.4. asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės;
2.5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
4. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami individualiai.
5. Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2024 m. rugpjūčio 9 d. tiesiogiai darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: J.Basanavičiaus g.25, LT-75124 Šilalė, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu gimnazija@gaudesius.lt . Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. nr. 8 618 89675, el.p. stnorb@gmail.com
Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Gimnazijos direktorius Stasys Norbutas

Skip to content