Menu Close

Kviečiame į visuotinį tėvų susirinkimą

Gerb. Tėveliai, maloniai kviečiame dalyvauti visuotiniame mokinių tėvų susirinkime, kuris vyks 2020 metų vasario 12 d. (trečiadienį) 16.30 val.
Susirinkimo programa:
I. 16.30 – 17.15 val. – Bendras I-IV gimnazijos klasių mokinių tėvų susirinkimas aktų salėje.
Darbotvarkė:
1. Dėl 2019 – 2020 m. m. I-ojo pusmečio I-IV gimnazijos klasių mokinių mokymo (-si) pasiekimų ir pažangos aptarimo.
(Pranešėja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Petrauskienė).
2. Dėl gimnazijos ir tėvų bendradarbiavimo įgyvendinant priemones mokinių mokymosi sėkmingumui didinti aptarimo.
(Pranešėjai: direktoriaus pavaduotojos ugdymui Zoja Masteikienė, Sonata Petrauskienė, direktorius Stasys Norbutas)
3. Dėl tėvų atstovų į gimnazijos tarybą rinkimų.
(Pranešėjas direktorius Stasys Norbutas)
II. 17.20 val. – Susitikimas su klasės auklėtoju (darbotvarkę sudaro ir paskelbia klasės auklėtojas). Klasių auklėtojų kabinetų numerius rasite čia.

Direktorius Stasys Norbutas

Skip to content