Menu Close

Mokslo ir žinių dienos programa

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos bendruomenė MOKSLO IR ŽINIŲ DIENĄ švęs 2020 m. rugsėjo 1 d.
Šventės programa
8.00-8.45 – klasės auklėtojo valandėlė paskirtame kabinete.
8.55-79-osios laidos abiturientų eisena aplink gimnaziją.
9.00-šventė gimnazijos kiemelyje.
10.00-veiklos auklėtojų kabinetuose.

Visus mokinius, mokytojus ir šventės svečius prašome laikytis saugaus atstumo, dėvėti nosį ir burną dengiančias asmens apsaugos priemones.
Pakilios nuotaikos, gerų įspūdžių, linksmos ir saugios šventės visiems!

Skip to content