Menu Close

Netradicinė anglų kalbos – psichologijos pamoka

Pirmąją dieną po pavasario atostogų gimnazijos psichologė Eglė Kvietkauskaitė ir anglų kalbos mokytoja Elena Pinčienė vedė atvirą netradicinę pamoką „Temperaments: Just 4 of us“. Pamokos tikslas – supažindinti III-ųjų gimnazijos klasių mokinius su keturiais temperamento tipais ir padėti išsiaiškinti savo dominuojantį charakterio tipą.
Pamokos metu mokiniai supažindinti su choleriko, sangviniko, flegmatiko ir melancholiko tipams būdingais bruožais. Pasak psichologų, daugumai žmonių būdingas flegmatiko tipas, mažiausiai – choleriko. Trečiokai mokėsi anglų kalbos terminų, apibūdinančių kiekvienam tipui būdingas savybes, taip pat atliko užduotis, kurios leido geriau pažinti asmenybės charakteristikas bei išsiaiškinti savo dominuojantį temperamento tipą.

Psichologė Eglė Kvietkauskaitė
Anglų kalbos mokytoja Elena Pinčienė

Skip to content