Menu Close

PAŽINTIS SU RAŠYTOJA IEVA SIMONAITYTE

Ieva Simonaitytė gimė 1897m. sausio 23d. Vanaguose. Būdama penkerių susirgo tuberkulioze ir visam gyvenimui liko luoša, negalėjo lankyti mokyklos. Ieva augo be tėvo. Skaityti ir rašyti ją išmokė motina. Ji skaitė Bibliją, maldaknyges, giesmynus, kalendorius. I. Simonaitytė gydėsi Angerburge, o iš ten grįžo sustiprėjusi.

1921m. I. Simonaitytė persikėlė į Klaipėdą. Ten baigė vakarinius mašinraščio kursus. Dirbo Lietuvos konsulate, „Ryto“ spaustuvėje korektore.  Gyvendama Klaipėdoje įsitraukė į lietuvišką veiklą: dirbo Vanagų lietuvių jaunimo sambūryje „Eglė“, bendradarbiavo „Tilžės keleivyje“ ir kitoje Mažosios Lietuvos lietuviškoje spaudoje.

Literatūrine kūryba pradėjo užsiiminėti veikiama I-ojo pasaulinio karo įspūdžių. Pirmąjį kūrinį „Ak, karas    karas išgąstingas“ išspausdino 1914 m. „Tilžės keleivyje“.
Dabar Ieva Simonaitytė laikoma žymiausia Klaipėdos krašto gyvenimo vaizduotoja lietuvių prozoje. Vanagai – kaimas Klaipėdos rajone. Gimtąjį kaimą rašytoja pavaizdavo garsiame romane „Aukštujų Šimonių likimas“. Šis romanas išleistas 1935m. Romane vaizduojamas tragiškas Mažosios Lietuvos lietuvių likimas, nagrinėjama vienos vietos lietuvių giminės kelių kartų raida, savimonės irimas vokiečių kolonizacijos metu. Dabar šis romanas sugrąžintas į  pirmų gimnazijos klasių lietuvių kalbos ir literatūros programas.

Ievos Simonaitytės memorialinis muziejus buvo įkurtas 1979m. buvusiame rašytojos vasarnamyje Priekulėje. Ten eksponuojamos nuotraukos, dokumentai, visi pirmieji leidiniai ir kiti asmeniniai daiktai.
2017 metai paskelbti Ievos Simonaitytės metais, todėl norėdami artimiau susipažinti su Simonaityte,  Simono Gaudėšiaus gimnazijos  bibliotekos vedėjos Nijolės iniciatyva,   gegužės 10 dieną gimnazijos  lietuvių kalbos  mokytojos, bibliotekininkės ir pulkelis pirmokų išvykome  į Priekulę ir į Vanagus – vietas, kur gyventa  garsiosios  Klaipėdos krašto rašytojos,  kur sukurtas ne vienas  jos kūrinys. Pakeliui į Priekulę  sustojome lakūno S. Dariaus gimtinėje – Rubiškių vienkiemyje. Kaimas dabar yra pavadintas Dariaus vardu. Ten  yra įkurtas  lakūno  memorialinis muziejus, atidaryta skraidymo mokykla.

Kai atvykome į Priekulę, apsilankėme Ievos Simonaitytės vasarnamyje, kuriame veikia rašytojos memorialinis muziejus. Vasarnamis jaukus, gražus, su mansarda. Viename iš mansardos kambarių, kurio langai žvelgia į Minijos upę, išlikęs rašytojos darbo kambarys. Iš muziejininkės Laimos Lemežienės  sužinojome įdomių faktų apie Ievos Simonaitytės gyvenimą ir asmenybę. Pasižvalgius po kambarius, kuriuose, rodos, gyva pačios rašytojos dvasia, dėmesį patraukė įvairūs daiktai: siuvamoji mašina ,,Singer“, mat I. Simonaitytė kurį laiką vertėsi siuvėjos amatu, stalas, ant kurio išdėlioti puodeliai ,,kafijai“, įspūdingi dailininkų tapyti jos portretai.  Susėdę verandoje skaitėme romano ,,Aukštujų Šimonių likimas“ ištraukas. Po to nuvykome į rašytojos gimtinę – Vanagus. Sodybos vietą mena tik keletas didžiulių akmenų ir iš medžio išdrožta rašytojos skulptūra. Vanagų kaime grožėjomės nuostabiu raudonų plytų architektūriniu statiniu – evangelikų liuteronų bažnyčia. Įvairiuose spaudos šaltiniuose teigiama, jog I. Simonaitytė padėjo savo asmeninėmis lėšomis restauruoti bažnyčios vargonus.

Kelionės pabaigoje užsukome į Dreverną – kaimą, esantį ant Kuršių marių kranto. Nuo apžvalgos bokšto atsivėrė nuostabi šio unikalaus krašto panorama. Džiaugiamės turėję progą išvykti į šią kelionę, kuri tapo mums puikiausia gimtojo krašto pažinimo pamoka. Turbūt visi pritars –  juk ne vien mokykloje turi vykti pamokos.

 

 

 

                                                Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Jaunojo žurnalistų būrelio narės

                                                                   Austėja Kubiliūtė ir Giedrė Savickaitė

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
Skip to content