Menu Close

Prasidėjo konkursas „IT priemonių naudojimas mokymui(-si) Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje“

PROJEKTŲ KONKURSO „IT priemonių naudojimas mokymui(-si) Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje“ NUOSTATAI

1. KONKURSO TIKSLAI
• Ugdyti mokinių domėjimąsi informacinėmis technologijomis, jų taikymu, skatinti bendravimą.
• Praturtinti ugdymo procesą gimnazijoje IT priemonių naudojimu.
2. KONKURSO UŽDAVINIAI
• Tikslingai naudoti informacines technologijas;
• Skatinti domėtis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, jų, pritaikymu;
• Skatinti kūrybiškumo ir kritinio mąstymo įgūdžius.

3. KONKURSO DALYVIAI
Konkurse gali dalyvauti Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 1-4 klasių mokiniai ir mokytojai. Dalyvauti gali ir buvę gimnazijos mokiniai.

4. KONKURSO ORGANIZAVIMO LAIKAS IR TVARKA
Konkursas vykdomas 2019 m. kovo 1 – 31 dienomis. Konkurso dalyvių darbams įvertinti direktoriaus įsakymu bus sudaryta komisija, kurioje bus mokytojų, mokinių ir tėvų atstovai. Konkurso dalyviai savo darbus – aprašus siunčia el. paštu gimnazija@gaudesius.lt arba pateikia IT mokytojui Algirdui Jasinevičiui. Siunčiant aprašus el. paštu, būtina nurodyti informaciją apie dalyvį: vardą, pavardę, klasę. Dalyvio paraiškos formą rasite čia.

5. REIKALAVIMAI DALYVIŲ DARBAMS
Konkurso dalyvis turi sugalvoti ir atsiųsti aprašą, kuriame aprašytų, kaip gali būti panaudojamos IT priemonės mokymuisi (pamokose, pertraukų metų ir pan.). Aprašas sudaromas naudojantis tekstų redaktoriumi Microsoft Word, aprašo lapų dydis – A4, failų formatai – DOC, DOCX, PDF. Aprašyme turi būti nurodomos programos, interneto svetainės ir pan, bei išsamūs nurodymai kaip jomis naudotis. Galima aprašyti ir kitas IT priemones, kurių dalyvis neturi, bet norėtų jomis naudotis. Lapo antraštėje nurodoma informacija apie dalyvį: vardas, pavardė, klasė.

6. KONKURSO RENGĖJAI
Konkursą rengia Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos administracija ir IT mokytojas Algirdas Jasinevičius.

7. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS
Konkurso laimėtojai apdovanojami padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis, kvietimais į atrakcionus. Informacija apie laimėtojus bus skelbiama gimnazijos tinklalapyje, skelbimų lentoje gimnazijoje ir gimnazijos Facebook paskyroje.

Skip to content