Menu Close

ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA MINĖJO 95-ĄJĮ GIMTADIENĮ

 

Lapkričio 12 dieną gimnazijoje vyko šventė „Sveiki sugrįžę namo“.

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis už gimnazijos bendruomenę. Gimnazijoje visus šventės dalyvius pasveikino miesto Kultūros centro orkestras, vadovaujamas Zigmo Levickio. Buvę mokytojai, mokiniai, darbuotojai rinkosi į  atsinaujinusią gimnazijos aktų salę.  Ruošiantis  jubiliejui, išleista knyga „…ir visa tai esame mes“, kurioje – net 4728 gimnaziją baigusių abiturientų pavardės. Deja, išlikę ne visų gimnazijos laidų abiturientų sąrašai, kai kurie liko nepatikslinti. Didžiulį darbą čia atliko gimnazijos mokytojai, kruopčiai rinkę medžiagą, maketavę knygos puslapius.Daug pagalbos sulaukta iš buvusių mokinių ir mokytojų, miesto gyventojų, padėjusių papildyti, ištaisyti  mūsų jau turimą informaciją.

Knygoje  „Spalvotas metų takas“ –  gimnazijos mokytojų metodinės veiklos pasiekimai, klasių, mokytojų sveikinimai ir palinkėjimai gimnazijai gimtadienio proga. Mūsų gimnazijos gilios kūrybinio ugdymo tradicijos atsispindi beveik 100 knygoje pateiktų  mokinių dailės ir meninio žodžio darbų.

Gimnaziją sveikino, mokytojams padėkas įteikė  Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas. Nuoširdžius sveikinimo žodžius gimnazijai skyrė mero pavaduotojas  Valdemaras  Jasevičius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė,  Lietuvos Respublikos Seimo narys Stasys Šedbaras.  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės padėkas gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Almai Balčienei, mokytojoms Gražinai Žemaitaitienei, Jolantai Šmitienei įteikė Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė.

Didžiulio susidomėjimo sulaukė  buvusių gimnazijos direktorių, mokytojų, mokinių sveikinimai. Halina Račinskaitė,  Jonas Biržiškis,  Albinas Bagdonas, Birutė Jankauskienė, Daiva Trijonienė, Vitalija Milčiuvienė, Arnoldas Jokūbaitis, Vaidotas Šedys, Simona Mauliūtė, Modestas Gudauskas – mūsų gimnazistai, baigę gimnaziją prieš kelis arba keliasdešimt metų, atmintyje išsaugoję šviesiausius  prisiminimus apie klasės draugus, mokytojus, direktorius.  Didžiulės visų pagarbos sulaukė į šventę atvykęs buvęs mokytojas Edmundas Zeligmanas, pataisęs keletą įrašų knygoje „…ir visa tai esame mes…“ . Nuoširdžiai skambėjo buvusių  direktorių   Eugenijos Norvilienės prisiminimai apie mokytojų darbus ir turiningą laisvalaikį.  Danutė Jurkšaitienė, prisimindama prasmingus metus, kalbėjo apie tapimo gimnazija laikotarpį, mokytojų susiklausymą ir vienybę, siekiant užsibrėžtų tikslų. Buvusi gimnazijos mokytoja, poetė Lyda Voroneckaja  šventei skyrė eilėraštį. Nuoširdžiais sveikinimo žodžiais į gimnazijos bendruomenę kreipėsi dabar  Kretingos VšĮ Pranciškonų gimnazijoje  dirbanti  buvusi gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Irma Šedienė, gimnazijos dainos žodžių autorė.

Nuostabiu šokiu, vaikų piešinių knyga gimnaziją pasveikino lopšelis darželis „Žiogelis“.  Rajono mokyklų, įstaigų vadovai, teikdami  dovanas, linkėjo dar daug metų  prasmingai dirbti ir siekti savo tikslų.  Mus pasveikinę  bičiuliai iš Tauragės Versmės gimnazijos padovanojo  paveikslą,  linkėdami naujų kelionių.

Gimnazijos mokiniai ir mokytojai  šventei paruošė puikių dainų, šokių, daugeliui sukėlusių šiltų prisiminimų, padėjusių galvoti apie tai, kas mus vienija ir suteikia jėgų veikti gimnazijos labui.

Nuoširdžius padėkos žodžius už pagalbą organizuojant šventę gimnazija taria Albinui Kentrai, buvusiam mūsų gimnazistui, Šilalės garbės piliečiui, šiuolaikinės Lietuvos istorijos metraštininkui, naujausių laikų lituanistikos archyvo kūrėjui, paveldo puoselėtojui.  Dėkojame už pagalbą organizuojant šventę  Arūnui Juškevičiui,  Petrui Ugarenkai,  Valdui Arlauskui, Vidui Dargiui, Eugenijui Jurevičiui, UAB „ Milda“direktoriui Vidui Rimkui , UAB „Pitlius“vadovams Nijolei ir Eugenijui Gudauskams,UAB „Eurobiuras“  vadovui Donatui Šimkui,UAB Citma,UAB Pontem, UAB Grūstė, AB Žemaitijos pienas, kavinės „Ugnija“ savininkei  Almai Sankalaitei, Editai Kerutienei,  „Šilalės artojui“. Visa gimnazijos bendruomenė už materialinę paramą ypač dėkinga šventės mecenatui Rimui Varanauskui.

Iki 100-ojo gimtadienio liko  tik penkeri metai. Tebūna jie kupini prasmingų darbų ir  naujų sumanymų, telkiančių mūsų bendruomenę kurti visų mūsų svajonių gimnaziją.

                                                                                                                       Zoja Masteikienė

 

 

jubiliejus8jubiliejus9jubiliejus10jubiliejus11jubiliejus12jubiliejus13jubiliejus14jubiliejus15jubiliejus1jubiliejus2jubiliejus3jubiliejus4jubiliejus5jubiliejus6jubiliejus7

Skip to content