Menu Close

Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu

Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas gimnazijoje bus vykdomas nuotoliniu būdu, vadovaujantis Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu (galite atsisiųsti ČIA).

Prašome visus mokinius ir jų tėvelius (globėjus, rūpintojus)   nuo 2020 m. kovo 27 dienos sekti informaciją dienyne TAMO, nes jame  mokytojai ir klasių auklėtojai pateiks informaciją  apie tai, kaip vyks nuotolinis mokymasis (kokia bus naudojama virtuali mokymosi aplinka, kaip reikės  prisiregistruoti mokiniams ir t.t.).

Visų mūsų laukia iššūkių kupinas laikotarpis. Neabejoju, su visais tais iššūkiais susidorosime, tik turime būti kantrūs, susitelkę, padėti bei palaikyti vieni kitus ir atsakingai žiūrėti į susidariusią situaciją.

Sveikatos ir stiprybės visiems.

 Gimnazijos administracija

 

Informacija ir pagalba teikiama:

Gimnazijos direktorius:  gimnazija@gaudesius.lt , tel. nr. 8 618 89675, 8 449 74271;

Jeigu neturite visų reikalingų priemonių nuotoliniam mokymuisi, kreipkitės  į klasės auklėtoją;

Jeigu pamiršote  dienyno Tamo prisijungimą, turite klausimų dėl pamokų tvarkaraščio, kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją Almą Balčienę (el. paštas: alma.balciene@gmail.com , tel.nr. 8 614 82969);

Jei reikalinga pagalba ar konsultacija  technologijų naudojimo klausimais, kreipkitės į informacinių technologijų mokytoją Algirdą Jasinevičių (el. paštas:algisorama@gmail.com , tel.nr. 8 610 04613),  kompiuterių sistemų inžinierių Almontą Aušrą (el. paštas: almantas.ausra@gmail.com , tel.nr. 8 618 54427);

Jei kyla sunkumų mokantis ar bendraujant nuotoliniu būdu ir pan.,  kreipkitės į:

I-IIG klases kuruojančią direktoriaus pavaduotoją ugdymui Zoją Masteikienę (el. paštas:zoja.masteikiene@gmail.com , tel. 8 688 45280), socialinę pedagogę  Ramintą Rudzinkovienę (el. paštas:  raminta.jonelyt@gmail.com  ,  tel. nr.  8 624 59279);

III-IVG klases kuruojančią direktoriaus pavaduotoją ugdymui Sonatą Petrauskienę (el. paštas: sonataite1@gmail.com , tel. 8 620 52147), socialinę pedagogę  Ramintą Rudzinkovienę (el. paštas:  raminta.jonelyt@gmail.com  , tel. nr.  8 624 59279);

Jeigu jaučiate nerimą, stresą,  kreipkitės į psichologę Eglę Kvietkauskaitę (el.paštas: psichologe.eglekviet@gmail.com , tel. nr.  8 650 57543).

Skip to content