Menu Close

Gimnazijoje bus įgyvendinamas tarptautinis projektas


erasmusGimnazijoje bus įgyvendinamas tarptautinis projektas

   Pastarosiomis dienomis sulaukėme puikios naujienos iš Švietimo mainų paramos fondo – skirtas finansavimas gimnazijos mokytojų ir mokinių kartu su partneriais iš užsienio šalių  parengtam projektui  „Geresnė aplinka, geresnė ateitis“ (Better Environment Better Future). Projekto įgyvendinimo metu gimnazijos mokiniai ir mokytojai aplankys 8 šalis: Turkiją, Italiją, Lenkiją, Latviją, Ispaniją, Bulgariją, Portugaliją, Slovakiją, o 2016 m. gegužės mėnesį mūsų gimnazija priims svečius iš šių šalių pas save. Projekto trukmė – 2015 – 2017 metai.

Projekto tikslas – mokinių, mokytojų ir tėvų tarpe skatinti domėjimąsi aplinkosaugos problemomis. Projektą sudaro trys pagrindiniai etapai. Pirmame etape bus stengiamasi atkreipti mokinių dėmesį į opiausias aplinkosaugos problemas. Taip pat šios temos bus įtraukiamos į ugdymo turinį bei į kas mėnesį vykdomas veiklas mokyklose.

Antrame etape bus organizuojamos įvairios aplinkosaugos veiklos: medžių sodinimas, seminarai. Taip pat veiklos  atviros visuomenei: tarptautinių dienų šventimas, eisenos, filmų kūrimo konkursai, informacinių lankstinukų, skrajučių kūrimas ir pateikimas bendruomenei.

Paskutinio etapo metu bus stiprinamas mokinių ir bendruomenės gebėjimas atsakingai veikti aplinkoje ir išlaikyti pozityvų požiūrį į gamtosaugos problemų sprendimo būdus. Šiame etape bus ruošiamos skrajutės, stendai, apklausos visuomenėje. Taip pat bus organizuojami konkursai, kur bus įtraukiami įvairaus amžiaus ir profesijų atstovai.

Įgyvendinant visas šias veiklas, kartu bus atliekamos ir kultūrinės užduotys, kurių metu bus susipažįstama su partneriais, stengiamasi įveikti nusistovėjusius mitus apie šalis, jų gyventojus. Taip pat bus plečiamas mokinių tarpkultūrinės žinios bei supratimas.

Projekto oficiali kalba – anglų kalba, todėl mokiniai turės galimybę tobulinti savo kalbinius gebėjimus. Mokiniai bus aktyviai įtraukti į visas projekto veiklas, patys jas planuos. Mokytojai bus tik patarėjai, konsultantai.

Visa projekto veiklų informacija bus publikuojama mokyklos projektų stenduose, projektui sukurtoje interneto svetainėje, Facebook puslapyje, mokyklų tinklapiuose, vietinėje spaudoje ar televizijoje.

Taip pat projekto metu bus sukurti konkretūs produktai: mini miškas, žaislai, įvairūs daiktai ir suvenyrai iš antrinių žaliavų, brošiūros, plakatai, metraštis, filmai ir dokumentai, rūšiavimo šiukšlinės.

Projekto pabaigoje mokiniai žinos, kokios yra aktualios aplinkosaugos problemos, taps draugiškesni aplinkai.

 Data: 2015 09 14

Skip to content