Menu Close

Informacija apie laisvą mokytojo darbo vietą ir atranką į šias pareigas

ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g. 25, LT-75124 Šilalė, tel. 8 449 742 71, el. p. gimnazija@gaudesius.lt.; www.gaudesius.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190328688) skelbia atranką anglų kalbos mokytojo pareigoms Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje nuo 2020 m. rugsėjo 1d. užimti. Darbo sutartis – neterminuota, numatomas darbo krūvis– ne mažesnis kaip 0,8 etato (15 kontaktinių valandų per savaitę).
1. Reikalavimai:
Kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774, geri bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais bei jų tėvais; kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas naudotis IT priemonėmis.
2. Privalumai:
2.1. darbo patirtis vyresnėse (III – IV) klasėse;
2.2. anglų kalbos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija;
2.3. gebėjimas ugdymo procese taikyti šiuolaikines informacines technologijas.
3. Pretendentas privalo pateikti:
3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas 1);
2.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
3.3. gyvenimo aprašymą (CV);
3.4.pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
3.5. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
3.6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
4. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami individualiai.

5. Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2020 m. liepos 21d tiesiogiai darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: J.Basanavičiaus g.25, LT-75124 Šilalė. siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu gimnazija@gaudesius.lt . Dokumentų orginalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. nr. 8 618 89675, el.p. gimnazija@gaudesius.lt

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Gimnazijos direktorius Stasys Norbutas

Prašymo forma

Skip to content