Menu Close

Konferencija „Labora“

Gimnazijoje spalio 2 dieną vyko konferencija „Labora“, kurios klausytojai buvo pirmų klasių gimnazistai.
Siekiant ugdymo proceso metodų įvairovės, nuo 2017 m. gimnazijoje organizuojami projektiniai darbai I – II klasių mokiniams. Gimnazistas pasirenka vieną arba du mokomuosius dalykus ir mokytojo – darbo vadovo kuruojamas, rengia projektinį darbą visus mokslo metus. Projektine veikla siekiama pagyvinti mokymo(si) procesą, ugdyti mokinių savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atsakomybę už savo darbo rezultatus bei idėjas. Siekiama, kad kurdamas projektinį darbą, mokinys įgytų naujų žinių ir įgūdžių, kuriais būtų galima pasinaudoti, rašant brandos darbą. 2019 – 2020 m. m. I klasės gimnazistai parengė 46, II klasės gimnazistai – 48 projektinius darbus. Dėkojame mokytojams – darbų vadovams, padėjusiems mokiniams parengti projektus. Konferencijoje pranešimus skaitė geriausius darbus parengę mokiniai. Jie apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanėlėmis.

Eil. Nr. Projektinio darbo vadovas Pranešimo tema Mokinys Klasė

1

Birutė Knyzelienė Sportas namų sąlygomis Danielius Kubilius II a
2 Daiva Eisimantienė Fears Liepa Mikalauskaitė II a
3 Vida Mažeikienė Tautosaka. Padavimai apie mano krašto piliakalnius. Erika Kaunaitė II a
4 Raimundas Krompalcas Kuro rūšys ir jo naudojimo pasekmės. Neda Eitutytė II b
5 Bijūnas Paulius Žymūs Šilalės krašto žmonės.  Aistė Arnašiutė II b
6 Jolanta Baubkuvienė Lietuvių liaudies mažoji architektūra. Dominyka Čyvaitė II b
7 Dalia Kubaitienė Šilalės rajono lankytinos vietos Evelina Stankutė II c
8 Irena Gabrielaitienė Istorijos ir etikos  ženklai literatūroje. Jokūbas Viliušis III a
9 Daiva Eisimantienė Ways teenagers learn English in our gymnasium Emilija Marozaitė III a
10 Jolanta Šmitienė Ar Šilalė – skaitantis miestas? Juozas Griušys III c
11 Daiva Eisimantienė The Ways we learn foreign languages Gabrielė Barsteigaitė III c
12 Danutė Žiauberienė Vakcina Kotryna Jakštaitė III c

Alma Balčienė

Skip to content