Menu Close

Mažo miestelio dideli žmonės

Lapkričio 17 dieną gimnazijos II d klasė per pilietiškumo pamoką gilinosi į svarbią gimnazijos istorijai temą. Pamoką vedė Aušra Baublienė, gimnazijos muziejaus vadovė, ir Mindaugas Armonas, istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas. Gimnazistai klausėsi pasakojimo apie 1943 metais mūsų mokyklą baigusią pirmąją abiturientų laidą, patyrusią daugybę laikmečio išbandymų. Mindaugo Armono pasakojimas apie mūsų gimnazijos mokinius, patekusius į istorinių įvykių verpetą, sudomino pamokos dalyvius. Muziejaus vadovė Aušra Baublienė, priminusi klasės dalyvavimą edukacijoje Šilalės mieste „Kur mokyklų būta“, pakvietė susieti gautas žinias su nauja informacija. Kultūros ir istorijos šaltiniai teigia, kad būtent pirmosios laidos abiturientai išgarsėjo ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, tad pagrįstai vadinami mažo miestelio dideliais žmonėmis. 4 mokinių grupės ieškojo istorinių šaltinių apie Antano Rubšio, Vytauto Radžiaus, Vaclovo Strauko ir Stasio Žilio asmenybes, nuveiktus darbus. Pamokos pabaigoje mokiniai pasidalino rasta informacija, aptarė šių asmenybių išskirtinumą.
Dėkojame mokytojams Aušrai Baublienei, Mindaugui Armonui už veiklas, pakvietusias apmąstyti mūsų istoriją, ir II d klasei už aktyvų dalyvavimą pamokoje.

Zoja Masteikienė

Skip to content