Menu Close

Mieli mokytojai, tėveliai, darbuotojai, buvę gimnazistai ir visi, neabejingi mūsų gimnazijai!

Dėkojame Jums už 2023 metais skirtą paramą mūsų gimnazijai. Iš viso paramos iš 1,2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gimnazija 2023 metais gavo 1354 eurus, iš jų 358,2 eurai buvo panaudoti įsigyti mokymo priemonėms (matematikos, Dofe programos užsiėmimams), kitos lėšos paliktos naujiems vadovėliams, kurių reikės nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. visoms klasėms pradedant dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas, įsigyti.
Neabejojame, kad visi džiaugiamės, jog mokiniai, mokydamiesi mūsų gimnazijoje, gali naudotis moderniausiomis mokymo priemonėmis, ugdytis šiuolaikiškai įrengtuose kabinetuose ir kitose erdvėse. Dar daug planų norėtume įgyvendinti ir ateityje, siekdami padėti savo mokiniams atrasti sėkmės kelią, paskatinti jų motyvaciją ir ryžtą siekti užsibrėžtų tikslų, neišsigąsti pasitaikančių sunkumų, pagerbti juos už kūrybiškumą bei aukštus pasiekimus. Prie to, kad mūsų svajonės pavirstų realybe, galite prisidėti ir kiekvienas iš Jūsų, pervesdami gimnazijai 1,2 procento savo sumokėto pajamų mokesčio.
Prašymus pervesti 1,2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio galima pateikti elektroniniu būdu per EDS (https://deklaravimas.vmi.lt), pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą FR0512 v.5
Prašymai teikiami iki 2024 m. gegužės 2 d.
Pildant prašymą reikia nurodyti šiuos duomenis:
Paramos gavėjas: Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija;
Paramos gavėjo kodas: 190328688.
Ačiū visiems, mus remiantiems ir palaikantiems!
Gimnazijos bendruomenės vardu,

Direktorius Stasys Norbutas

Skip to content