Menu Close

Padėka gimnazijos bendruomenei

Lapkričio 29 d. gimnazijos sveikos gyvensenos grupės atstovai dalyvavo Panevėžyje vykusioje nacionalinėje – praktinėje konferencijoje „Vaikų sveikatos stiprinimas. Nuveikti darbai ir nauji iššūkiai“. Konferencijos tikslas – aptarti aktualias vaikų sveikatos problemas bei joms spręsti skirtas mokslo naujoves, susipažinti su vaikų sveikatos stiprinimo pasiekimais minint šalies sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos 25-metį sveikatos ir švietimo sektorių bendroje veikloje, diskutuoti ir keistis idėjomis dėl geresnės vaikų sveikatos. Konferencijos metu apdovanotos aktyviausios sveikatą stiprinančios mokyklų bendruomenės. Džiaugiamės, kad Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos bendruomenė buvo apdovanota už tai, kad rūpinasi visos savo bendruomenės sveikata ir gerove. Gimnazija įgyvendina sveikatos stiprinimo programą „Sveika mokykla – sveika bendruomenė“, už kurią atsakinga sveikos gyvensenos grupė: vadovė – Birutė Knyzelienė, kūno kultūros mokytoja, nariai – Danutė Žiauberienė (biologijos mokytoja), Vida Rimkienė (rusų k. mokytoja), Elvyra Gedeikienė (technologijų mokytoja), Regina Arlauskienė (kūno kultūros mokytoja), Elena Pinčienė (anglų k. mokytoja), Sandra Žilytė – Mauricienė (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė), Raminta Rudzinkovienė (soc. pedagogė).

Sonata Petrauskienė, sveikos gyvensenos grupės koordinatorė

Skip to content