Menu Close

Popietė „Ateitininko kelias“

Kaip ir kasmet, šių metų lapkričio 16 dieną Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos namuose vyko Simono Gaudėšiaus gimnazijos ateitininkų organizuojama popietė. Labai džiaugiamės, jog mūsų būrelio gretas papildė net 10 naujų narių.
Popietę pradėjome nuo dalyvavimo Šv. Mišiose Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Vėliau pasidaliję į dvi komandas sudalyvavome orientacinėse varžybose po Šilalės miestą.
,, – Mes, būsimieji ateitininkai, dar kartą susipažinome su ateitininkų veikla ir galiausiai atėjo metas duoti ateitininko priesaiką ir oficialiai tapti tikrais Moksleivių ateitininkų sąjungos nariais.“
Savo įspūdžiais dalijomės kartu su Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos dekanu kunigu Sauliumi Katkumi, kuris mums daugiau papasakojo apie Šilalės krašto ateitininkų istoriją. Po to organizuoti nuotaikingi žaidimai, kurių metu turėjome galimybę daugiau pabendrauti ir geriau vienas kitą pažinti. Galiausiai popietę užbaigėme visi kartu žiūrėdami filmą.
Šiemet sukako 15 metų nuo Jono Pauliaus II-ojo ateitininkų kuopos įkūrimo Šilalėje. Džiugu stebėti, kaip ateitininkų organizacija kasmet auga, o jos skleidžiama žinia pasiekia net mažiausius Lietuvos miestelius, skatindama mus, jaunus žmones, atrasti save, puoselėti ir ugdyti savo tikėjimą. Ar žinojote, kad Ateitininkų sąjungos nariais taip pat buvo ir žymūs Lietuvos žmonės – Pranas Dovydaitis, Aleksandras Stulginskis, rašytojai ir poetai Vytautas Mačernis, Vincas Mykolaitis – Putinas, Kazys Bradūnas ir daugelis kitų?
Ateitininkų organizacija vadovaujasi katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius, todėl kviečiame visus norinčius prisijungti prie Šilalės Simono Gaudėšiaus ateitininkų kuopos!

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Jono Pauliaus II-ojo kuopos ateitininkė Žiedė Balsytė

Skip to content