Menu Close

Projektas „Pokalbiai apie emigraciją“

Lapkričio 15 dieną gimnazijoje vyko pirmasis projekto „Pokalbiai apie emigraciją 3″ susitikimas, į kurį atvyko Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotojai dr. Giedrius Janauskas ir Arūnas Antanaitis ir Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skyriaus darbuotoja Giedrė Milerytė – Japertienė. Penkiolika projekte dalyvaujančių gimnazijos moksleivių kartu su Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos ir Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos moksleiviais išklausė paskaitą,, Fantastiškieji pasaulio lietuviai ir kur juos rasti?“ Lektoriai supažindino su lietuvių emigracijos istorija. Pirmoji emigrantų banga, nuo XIXa. pabaigos iki XXa.pradžios, kai į „naująjį pasaulį“ (Niujorką )lietuviai išvyko daugiausiai dėl ekonominių priežasčių. Antroji banga, dar kitaip vadinama „Karių ir poetų generacija“, buvo kitokia, nulemta politinių priežasčių. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė inteligentai, išsilavinę žmonės, menininkai, rašytojai, mokslininkai. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę prasidėjo ir šiuo metu tebevyksta ekonominių priežasčių sąlygota trečioji emigracijos iš Lietuvos banga. Paskaitos metu moksleiviai buvo supažindinti su žymiausiais pasaulio lietuviais: Karoliu Kuršiu -pirmuoju išsimokslinusiu Niujorko gydytoju, Tadu Kosciuška, lakūnais Stasiu Girėnu ir Steponu Dariumi, boksininku Jack Sharkey (Juozu Žukausku), rašytoju ir mokslininku Kaziu Almenu, fotografu Olegu Truchanu , kunigu Antanu Saulaičiu, teniso žvaigžde Vitu Gerulaičiu, architektu Algimantu Bubliu. Įdomi paskaita, kurioje išgirdome net lietuvių liaudies bokso dainą , baigėsi brazilo Damasceno atliekama lietuvių liaudies daina,, Kur tas šaltinėlis“ ir retoriniu klausimu,, Kas yra lietuvis?“

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Ic klasės mokinė Aušra Rupšytė

SONY DSC
Skip to content